Quantis logo banner

Forsøg og resultater med QUANTIS

Kom med i marken og hør mere 

Philip Schmidt fra Schmidt I/S ved Grenå og Mogens fra Syngenta ser på årets afprøvning af den nye biostimulant QUANTIS.

Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan den optimale behandling skal være og derfor er det også ekstra vigtigt, at vi er ude hos jer landmand og lave reelle forsøg samt får jeres feedback.

Længere nede på siden finder du en graf med resultaterne fra Philip Schmidts marker i Grenå.

QUANTIS forsøg fra 2022

Forsøg med Quantis i kartofler
Undersøgelse i væksthus af effekt af behandling med QUANTIS ved begyndende knolddannelse

For at undersøge effekten af QUANTIS ved begyndende knolddannelse blev der udført et forsøg i væksthus. Der indgik 60 potter for hver behandling.   

Ved opgørelse af forsøgene blev der målt på antal knolde, antal knoldanlæg og rodudviklingen.

Quantis forsøg - antal knolde
Undersøgelse i væksthus af effekt af behandling med QUANTIS ved begyndende knolddannelse

Resultaterne viste et bedre udviklet rodnet, hvor der var brugt QUANTIS, og som opgjort her, et større antal knolde.

Potatis fält
2022 var der udlagt en række markforsøg i DK og SE, hvor udbytter med og uden 2 behandlinger med QUANTIS kunne sammenlignes
Quantis forsøg - udbytte
I 2022 var der udlagt en række markforsøg i DK og SE, hvor udbytter med og uden 2 behandlinger med QUANTIS kunne sammenlignes

I de 11 marker med varmestress (defineret som en periode på minimum tre dage med mere end 25 ºC) , blev det gennemsnitlige merudbytte opgjort til 1,7 ton/ha.

chevron_left
chevron_right

Resultater 2020 og 2021

I de nordiske lande har vi testet QUANTIS også i 2020 og 2021 med stort fokus på kartofler. 

Forsøgene har været udlagt på forskellige måder (storskala, små blokforsøg, tidspunkt for behandling, fuld og reduceret vanding), for derigennem at finde den anvendelse af QUANTIS som giver det mest robuste resultat målt på udbytte. I nogen forsøg har det også været muligt at måle stivelsesindhold. 

I sammenstilling af forsøgsresultater er det bedste resultat opnået ved 1-2 behandlinger med QUANTIS i BBCH 20-40, dvs ved begyndende knolddannelse, og med behandlingsinterval på 14 dage. 

Quantis forsøg i Danmark 2020-21: Tons merudbytte/ha
Resultater fra Danmark

Forsøgene fra Danmark viser et gennemsnitligt øget udbytte på 2 tons/ha, svarende til 3,8% ved 1-2 behandlinger i vækststadie BBCH 20-40, dvs ved begyndende knolddannelse. 

Quantis forsøg i Danmark 2020-21: Procent merudbytte

Der blev desuden målt en stigning i stivelsesudbyttet på 0,3%.

Quantis forsøg i Danmark, Grenå udbytte i tons per hektar
Grenå - Resultater af QUANTIS i storskalaforsøg med udbyttemåler på optager - Der er anvendt 3 behandlinger med QUANTIS

1. Behandling: BBCH 20: 10 cm høje planter
2. Behandling: BBCH 40: Begyndende knolddannelse
3. Behandling: +14 dage

Det viser gode resultater med varierende udbyttestigninger på mellem 0,4-9,9%. 

Quantis forsøg i Danmark, Herning udbytte i tons per hektar
Herning - Resultater af QUANTIS i storskalaforsøg med udbyttemåler på optager - Der er anvendt 3 behandlinger med QUANTIS

1. Behandling: BBCH 20: 10 cm høje planter
2. Behandling: BBCH 40: Begyndende knolddannelse
3. Behandling: +14 dage

Det viser gode resultater med varierende udbyttestigninger på mellem 0,4-9,9%. 

chevron_left
chevron_right

Er der overensstemmelse mellem teori og resultater?

Som konklusion kan der svares ja til, at der er sammenhæng mellem teori og forsøgsresultater fra både væksthus og praktisk brug. 

Ved brug af QUANTIS er der påvist en øget stresstolerance overfor varme. Det bedste resultat opnåes, hvor QUANTIS anvendes, når planten er mest sårbar, dvs ved begyndende knolddannelse (BBCH20-40).

Quantis anvendes fra BBCH 20 og/eller BBCH 40. Fra begyndende krog- eller knolddannelse

Ved begyndende knolddannelse går planten fra at producere stængler og blade, til at sende de producerede kulhydrater under jorden til udbytte. Det er velbeskrevet i litteraturen, at det er en meget sårbar periode i kartoffelplantens vækst.

Ved temperatur over optimum (22-24 ºC), og/eller mangel på vand, går fotosynteseaktiviteten ned, og det samme gør produktionen af kulhydrater. Udvikling af anlæg til knolde hæmmes og antallet reduceres, hvilket der ikke kompenseres for på et senere tidspunkt i plantens udvikling. 

Bevis for den underliggende effekt af QUANTIS er blevet undersøgt nærmere i væksthus og laboratorie. 

QUANTIS effekt overfor varmestress

I løbet af sommeren 2021 blev der udført en række forsøg ved University of Nottingham som påviser øget tolerance overfor varmestress efter brug af QUANTIS. Der blev bl.a. målt øget fotosynteseaktivitet og øget udbytte sammenlignet med ubehandlet. 

I videoen her taler Andy Cunningham, Field Technical Manager fra Syngenta UK med professor Rumiana Ray fra Nottingham University om den bagvedliggende teori og forsøgsresultaterne fra resultater. 

​​​​​​​Resumé af virkemekanisme

QUANTIS forbedrer plantens evne til at reagere på stress: QUANTIS hjælper planten med at opretholde saftspænding samt neutralisere skadelige radikaler, hvilket hjælper planten med at holde fotosyntesen i gang og dermed produktion af udbytte.

Quantis forbedrer plantens naturlige evne til at reagere på stress

Udenlandske forsøg med QUANTIS

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

QUANTIS - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Quantis logo

QUANTIS produktside

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler