You are here

Forsøg og resultater med QUANTIS

Hør her vores tekniske ekspert Morten Lind fortælle om de forsøg vi har i gang med biostimulanter.

På vores Youtube kanal kan du se flere videoer, og hvis du abonnerer på vores kanal, er du den første, der får besked, når vi uploader nye videoer

I danske blokforsøg fra 2020 udført ved Arnborg hos forsøgsvirksomheden Ytteborg, blev der udeladt kunstvanding 3 ud af 6 gange.

Under tørkestresset vækstbetingelser ses en tydelig tendens til, at QUANTIS™ øger udbyttet i kartofler.

Graf med data fra QUANTIS forsøg

Billede fra QUANTIS forsøg

Behandlinger med QUANTIS i forsøget:

A: 10-06-2020
B: 29-06-2020
C: 15-07-2020

Kilde: Syngenta forsøg udført af Forsøgsenheden Ytteborg

Hvordan og hvornår skal QUANTIS anvendes

Ved forebyggende behandling med QUANTIS i kartofler, stimuleres plantens naturlige forsvar og nedgang i fotosyntese aktivitet reduceres i tilfælde af abiotisk stress.

Det sikrer potentialet i afgrøden og dermed muligheden for øget udbytte og bedre kvalitet.

Forsøg har vist, at QUANTIS er blandbart med mange plantebeskyttelsesmidler. 

Anbefalinger QUANTIS

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS pr. behandling

Anvendelse

QUANTIS anvendes forebyggende og optages igennem bladene

Timing

  • QUANTIS anvendes 3-7 dage før abiotisk stress indtræffer
  • Anbefalet behandlingsinterval: 14 dage
  • QUANTIS kan anvendes fra fremspiring til høst

Vandmængde

100-300 l vand pr hektar

Blandbarhed
  • QUANTIS er fysisk blandbar med mange plantebeskyttelsesmidler
  • Ingen kendskab til sprøjteskader/svidninger fra praktisk anvendelse - dog begrænset erfaring under lokale forhold

Lovende resultater af QUANTIS i storskalaforsøg i kartofler

I 2020 blev der i samarbejde med KMC udført to storskalaforsøg, hvor QUANTIS har vist lovende resultater. Forsøgene viser merudbytter på henholdsvis 4,05 t/ha i sorten Saturna (Arnborg) og 3,22 t/ha i sorten Stratos (Brande). 

Forsøgene blev udført hos landmænd i Arnborg ved Herning og i Brande. I begge forsøg blev der foretaget udbyttemålinger på kartoffeloptageren.

Lovende resultater af QUANTIS i storskalaforsøg i kartofler

Dokumenteret effekt mod varmestress og beskytter udbyttet i kartofler

Vil du dykke ned i teknikken omkring QUANTIS? I vores tekniske rapport kan du læse meget mere om QUANTIS, hvordan produktet hjælper planterne og virker overfor abiotisk stress. Der er også indblik i data fra forsøg med QUANTIS.

Sammenfatning af rapporten

I kartofler er der udført forsøg med QUANTIS i en række nordeuropæiske lande herunder Storbritannien, Sverige, Norge, Finland og Danmark.

I flere forsøg under abiotisk stress har QUANTIS vist lovende resultater og en tydelig tendens til at øge afgrødens stresstolerance overfor varme- og tørkestress. Under tørkestress viser forsøg, at QUANTIS øger udbyttet og gentagende behandlinger med QUANTIS øger udbyttet yderligere.

Under varmestress, hvor bladtemperaturen har været over 25°C i mindst 4 timer i samlet set 14 dage fra første behandling med QUANTIS til slut august, er der på lignende vis opnået højere udbytter på arealer behandlet med QUANTIS.

Tekniske rapport om biostimulant Quantis

Læs hele rapporten her

Få flere tekniske detaljer og se forsøg med QUANTIS her

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - Ny biostimulant

Håndterer varme- og tørkestress og beskytter udbyttet i dine kartofler

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler

Quantis logo

QUANTIS produktside

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad