Quantis logo banner

Forsøg og resultater med QUANTIS

Jordnær - Syngenta nyhedsbrev om kartofler

Vil du vide mere om kartofler og dyrkning?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev "Jordnær" og få seneste nyt i din indbakke

Testresultaterne fra 2023 med biostimulanten QUANTIS er landet. Her gennemgår vi de nyeste forsøg og resultater, samt tidligere forsøg med biostimulanten, som vi har testet siden 2020. Du kan finde de seneste års resultater længere nede på siden.

I 2023 er der foretaget 4 storskalaforsøg samt et plotforsøg med QUANTIS på forskellige lokationer i både Danmark og Sverige. Forsøgene viser, at der gennemsnitligt ses en forøgelse i både udbyttet og stivelsesindholdet ved den anbefalede behandling med QUANTIS.

Behandlingen er foretaget med 2 l QUANTIS pr. hektar ved begyndende knolddannelse og eventuel opfølgende behandling før varmestress. 

Gennemsnittet af forsøgene viser en forøgelse i udbyttet på 1,8 ton pr hektar og +300 kg stivelse pr hektar.

På graferne ser du forskellen i udbytte og stivelsesindhold ved hhv. brug af QUANTIS efter anbefalingerne og marker, som ikke er behandlet med QUANTIS.

QUANTIS resultater 2023

Virkemekanismer i kartoflens vækstfaser

Kartoflen bruger sin energi forskelligt i forskellige faser af sæsonen – hvor nogle er mere kritiske for udbyttepotentialet end andre. Ved begyndende knolddannelse går planten fra at bruge energi på at producere stængler og blade til at sende de kulhydrater, som planten producerer, under jorden mod udbytteproduktion. Det er velbeskrevet i litteraturen, at dette er en meget sårbar og periode i kartoffelplantens vækst, hvor den er sårbar over for stress fra eksterne faktorer som eksempelvis for høje temperaturer.

Stressfaktorer og kartoffelplantens sårbarhed

Kartoffelplanten er eksempelvis sårbar, når temperaturen kommer op omkring 20-25 grader, eller når planten mangler vand. I begge tilfælde lukker afgrøden ned for fotosynteseaktiviteten, og dermed også udbytteproduktionen. Hvis ikke planten er modstandsdygtig over for stress i disse situationer, bliver knolddannelsen hæmmet og antallet og størrelsen af knoldene reduceres i sidste ende.

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

QUANTIS - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Kritisk periode for knolddannelse

Den tid afgrøden bliver bremset i udviklingen af knoldanlæg, kan der ikke kompenseres for på et senere tidspunkt i plantens udvikling, hvorfor det er kritisk at sikre, at afgrøden bruger energi på vækst så længe som muligt i sæsonen.

QUANTIS' effektivitet og forskningsresultater

Effekten af QUANTIS er blevet grundigt undersøgt i både væksthus og laboratorie. Ved forsøg foretaget af University of Nottingham i sommeren 2021, er det påvist, at QUANTIS hjælper afgrøden med at opretholde væksten under varmestress.

Forskerne målte blandt andet øget fotosynteseaktivitet og udbytte sammenlignet med kartoffelplanter, der ikke var behandlet med QUANTIS.

Resultaterne viser en signifikant højere knoldvægt (4%) og en større andel knolde med størrelse over 40 mm efter behandling med QUANTIS.*

*Jayaweera et al. Chem. Biol. Technol. Agric. (2024) 11:9

QUANTIS´ effekt overfor varmestress

Sommeren 2021 viste forsøg ved University of Nottingham øget varmestresstolerance og fotosyntese efter QUANTIS-brug.

Der blev bl.a. målt øget fotosynteseaktivitet og øget udbytte sammenlignet med ubehandlet. 

Andy Cunningham fra Syngenta UK diskuterer med professor Rumiana Ray teorien og resultaterne fra universitetets forsøg i videoen.

QUANTIS biostimulant

​​​​​​​Resumé af virkemekanisme

QUANTIS forbedrer plantens evne til at reagere på stress: QUANTIS hjælper planten med at opretholde saftspænding samt neutralisere skadelige radikaler, hvilket hjælper planten med at holde fotosyntesen i gang og dermed produktion af udbytte.

På grafen ser du udfaldet af 16 tests, hvor der er behandlet med QUANTIS efter anbefalingerne ved begyndende knolddannelse og før varmestress. De 1,8 tons merudbytte per hektar er et gennemsnit af de 16 tests.

Tilføring af QUANTIS ved knolddannelse giver positiv udbytte

Teorien bag biostimulanten QUANTIS tyder også på at holde stik, når det kommer til at beskytte mod stress ved knolddannelse. I alt 16 forsøg foretaget i perioden 2022-2023, hvoraf 14 var storskalaforsøg, hvor der er behandlet med QUANTIS ved begyndende knolddannelse samt før varmestress, har kartoffelplanterne givet et merudbytte på gennemsnitligt 1,8 tons pr hektar. 

Grafen viser gennemsnitlig merudbytte af alle 16 forsøg foretaget i 2022-2023. Der er blevet behandlet med 2 l/ha QUANTIS ved knolddannelse og før varmestress.

I gennemsnit viste QUANTIS sig at give et merudbytte på 1,8 tons pr hektar. Enkelte forsøg viste dog et merudbytte på op mod 5 tons pr hektar.

Quantis forsøg - antal knolde

Positiv effekt på antal knolde

Vækststandsning pga. stress kan ikke kun have betydning for knoldenes størrelse, men også antallet af knolde, som udvikles. For at undersøge effekten af QUANTIS ved begyndende knolddannelse, blev der udført et forsøg i væksthus i 2022. Her indgik 60 potter for hver behandling, og ved forsøgets opgørelse blev der målt på antal knolde, antal knoldanlæg og rodudviklingen. 

Resultaterne viste et bedre udviklet rodnet, hvor der var brugt QUANTIS, og som opgjort i grafen – et større antal knolde i gennemsnit.

Kom med i marken og hør mere 

Mogens fra Syngenta besøgte Philip Schmidt ved Grenå i 2022 for at se på afprøvningen af QUANTIS.

Vi værdsætter at være ude hos landmændene for at lave forsøg og høste erfaringer med jeres feedback.

I videoen kan du blive klogere på opsætningen af storparcelforsøget på Philip Schmidts marker i 2022.

Resultaterne fra forsøgene finder du i sektionen for 2020-2021 nedenfor.

 

Tidligere forsøg og resultater med QUANTIS

QUANTIS forsøg 2022

QUANTIS resultater 2020 og 2021

I de nordiske lande har vi testet QUANTIS også i 2020 og 2021 med stort fokus på kartofler. 

Forsøgene har været udlagt på forskellige måder (storskala, små blokforsøg, tidspunkt for behandling, fuld og reduceret vanding), for derigennem at finde den anvendelse af QUANTIS som giver det mest robuste resultat målt på udbytte. I nogen forsøg har det også været muligt at måle stivelsesindhold. 

I sammenstilling af forsøgsresultater er det bedste resultat opnået ved 1-2 behandlinger med QUANTIS i BBCH 20-40, dvs ved begyndende knolddannelse, og med behandlingsinterval på 14 dage. 

Udenlandske forsøg med QUANTIS

Jordnær - Syngenta nyhedsbrev om kartofler

Vil du vide mere om kartofler og dyrkning?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev "Jordnær" og få seneste nyt i din indbakke

QUANTIS biostimulant

QUANTIS - biostimulant

QUANTIS - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Quantis logo

QUANTIS produktside

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler