Forsøg og resultater med QUANTIS

Quantis logo banner

Forsøg og resultater med QUANTIS

play_circle
Hvordan har Quantis klaret sig ude på marken? Vi ser nærmere og taler med landmanden.

Kom med i marken og hør mere 

Philip Schmidt fra Schmidt I/S ved Grenå og Mogens fra Syngenta ser på årets afprøvning af den nye biostimulant Quantis.

Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan den optimale behandling skal være og derfor er det også ekstra vigtigt, at vi er ude hos jer landmand og lave reelle forsøg samt får jeres feedback.

Længere nede på siden finder du en graf med resultaterne fra Philip Schmidts marker i Grenå.

Resultater

I de nordiske lande har vi testet QUANTIS i 2020 og 2021 med stort fokus på kartofler. 

Forsøgene har været udlagt på forskellige måder (storskala, små blokforsøg, tidspunkt for behandling, fuld og reduceret vanding), for derigennem at finde den anvendelse af QUANTIS som giver det mest robuste resultat målt på udbytte. I nogen forsøg har det også været muligt at måle stivelsesindhold. 

I sammenstilling af forsøgsresultater er det bedste resultat opnået ved 1-2 behandlinger med QUANTIS i BBCH 20-40, dvs ved begyndende knolddannelse, og med behandlingsinterval på 14 dage. 

Resultater fra Danmark

Forsøgene fra Danmark viser et gennemsnitligt øget udbytte på 2 tons/ha, svarende til 3,8% ved 1-2 behandlinger i vækststadie BBCH 20-40, dvs ved begyndende knolddannelse. 

Der blev desuden målt en stigning i stivelsesudbyttet på 0,3%.

Quantis forsøg i Danmark 2020-21: Tons merudbytte/ha
Quantis forsøg i Danmark 2020-21: Procent merudbytte

Lovende resultater af QUANTIS i storskalaforsøg med udbyttemåler på optager

I både 2020 og 2021 har det været muligt at teste effekt af QUANTIS i stor skala hos landmænd med udbyttemåler på kartoffeloptager. I alle forsøg er der anvendt 3 behandlinger med QUANTIS: 

1. Behandling: BBCH 20: 10 cm høje planter
2. Behandling: BBCH 40: Begyndende knolddannelse
3. Behandling: +14 dage

Det viser gode resultater med varierende udbyttestigninger på mellem 0,4-9,9%. 

Grafen fra Grenå er fra Philip Schmidt marker, som du kan komme med ud i sammen med vores konsulent Mogens i videoen øverst her på siden.

Quantis forsøg i Danmark, Grenå udbytte i tons per hektar
Quantis forsøg i Danmark, Herning udbytte i tons per hektar

Er der overensstemmelse mellem teori og resultater?

Som konklusion kan der svares ja til at der er sammenhæng mellem teori og forsøgsresultater fra både væksthus og praktisk brug. 

Ved brug af QUANTIS er der påvist en øget stresstolerance overfor varme og mangel på vand. Det bedste resultat opnåes hvor QUANTIS anvendes når planten er mest sårbar, dvs ved begyndende knolddannelse (BBCH20-40).

Quantis anvendes fra BBCH 20 og/eller BBCH 40. Fra begyndende krog- eller knolddannelse

Ved begyndende knolddannelse går planten fra at producere stængler og blade, til at sende de producerede kulhydrater under jorden til udbytte. Det er velbeskrevet i litteraturen, at det er en meget sårbar periode i kartoffelplantens vækst.

Ved temperatur over optimum (22-24 ºC), og/eller mangel på vand, går fotosynteseaktiviteten ned, og det samme gør produktionen af kulhydrater. Udvikling af anlæg til knolde hæmmes og antallet reduceres, hvilket der ikke kompenseres for på et senere tidspunkt i plantens udvikling. 

Bevis for den underliggende effekt af QUANTIS kræver nærmere undersøgelser i væksthus og laboratorie. 

Quantis effekt overfor varmestress

I løbet af sommeren 2021 blev der udført en række forsøg ved University of Nottingham som påviser øget tolerance overfor varmestress efter brug af QUANTIS. Der blev bl.a. målt øget fotosynteseaktivitet og øget udbytte sammenlignet med ubehandlet. 

I videoen her taler Andy Cunningham, Field Technical Manager fra Syngenta UK med professor Rumiana Ray fra Nottingham University om den bagvedliggende teori og forsøgsresultaterne fra resultater. 

play_circle
The Science Behind Quantis Biostimulant

QUANTIS effekt overfor tørkestress ved moderat vandmangel

Når det gælder tørke, er der ikke udført tilsvarende forsøg i væksthus hvor effekten af QUANTIS er undersøgt, men resultater fra danske markforsøg viser positiv effekt ved brug af QUANTIS når dele af kunstvanding er udelades.

Det skal dog understreges at der i disse tilfælde ikke ses fuld kompensation i udbytte for anvendelse af QUANTIS. 

Det skal også nævnes at der ved udpræget mangel på vand ikke er set øget udbytte efter brug af QUANTIS. Her er stressniveauet i planten så udpræget, at det er mangel på vand, som er den begrænsende faktor. 

Dette understreger også, at QUANTIS skal anvendes inden abiotisk stress opstår i planten. 

Resumé af virkemekanisme

QUANTIS forbedrer plantens evne til at reagere på stress: QUANTIS hjælper planten med at opretholde saftspænding samt neutralisere skadelige radikaler, hvilket hjælper planten med at holde fotosyntesen i gang og dermed produktion af udbytte.

Quantis forbedrer plantens naturlige evne til at reagere på stress

Dokumenteret effekt mod varmestress og beskytter udbyttet i kartofler

Vil du dykke ned i teknikken omkring QUANTIS?

I vores tekniske rapport kan du læse meget mere om QUANTIS, hvordan produktet hjælper planterne og virker overfor abiotisk stress. 

Tekniske rapport om biostimulant Quantis

Læs hele rapporten her

Få flere tekniske detaljer og se forsøg med QUANTIS her

play_circle
Syngenta har forsøg med biostimulanter

Hør her vores tekniske ekspert Morten Lind fortælle om de forsøg vi har i gang med biostimulanter.

På vores Youtube kanal kan du se flere videoer, og hvis du abonnerer på vores kanal, er du den første, der får besked, når vi uploader nye videoer

I 2021 blev der i Holland udført 27 storskalaforsøg hos landmænd fordelt rundt i hele landet. 

Areal som ikke blev behandlet med QUANTIS (Untreated) blev sammenlignet med areal som blev behandlet med QUANTIS efter følgende anvisninger:

• Fixed timings = Start ved begyndende knolddannelse og 2 behandlinger mere med 14 dages interval.

• Adviced timings = Behandling blev udløst ved vejrudsigt på over 25 ºC, hvilket gav forskellig antal behandlinger i gennem sæsonen. Dog behandlede alle ved begyndende knolddannelse.

Den gennemsnitlige udbyttefremgang var på 7,3-9,1 %. Der blev desuden målt en stigning i stivelsesindholdet på 0,3%.

Quantis hollandske forsøg

I 2020 blev der i England udført 32 storskalaforsøg hos landmænd fordelt rundt i hele landet. 
Areal som ikke blev behandlet med QUANTIS (Untreated) blev sammenlignet med areal som fik 3 behandlinger med QUANTIS.

Quantis resultater fra engelske forsøg

Ved længerevarende varmestress med bladtemperaturer på over 25 grader i mindst 4 timer, øgede QUANTI i gennemsnit merudbyttet med 2,17 tons/ha (søjler angivet i graf over ”Leaf 25C+ for >4Hrs”).

I 14 af de 32 storskalaforsøgene var der en periode med lufttemperatur over 30°C, og her viste QUANTIS også øget udbytte med et gennemsnitligt merudbytte på 1,93 tons pr. ha (søjler angivet i graf over ”Extreme 30+”).

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Quantis - Ny biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Quantis - sikrer udbyttet, når planten er mest sårbar

Quantis logo

QUANTIS produktside

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler