Danmark

You are here

Transport & Opbevaring

Sæk med korn og frø

 

 

 

Under transport og ved opbevaring af udsæd-sækkene bør man sikre sig, at der ikke opstår unødig risiko for mennesker og miljø

 

 

Ved opbevaring

  • Vær opmærksom på at alle sække er intakte både under transport og ved opbevaring.
  • At udsæden opbevares i originalt emballage.
  • At sækkene opbevares et sikkert og ventileret sted.

 

Ved transport

  • At brugere og frøsække er fysisk adskilt fra hinanden under transport. F.eks. i en trailer eller i såmaskinen, ikke i kabinen.
  • At man sikrer sin last under transport for at undgå unødig spild. F.eks. ved at fastspænde sækkene.
  • Ved spild må bejdset udsæd ikke efterlades frit i naturen, men samles og fjerne det med det samme.

 

Transport og opbevaring af sække med udsæd

Handsker ikon

Beskyt dig selv

Benyt handsker, arbejdstøj og støvmaske for at beskytte dig selv og dine omgivelser....

En hånd med et planteskud ikon

Såning & støvgener

Vær opmærksom på støv fra sække, og sørg for at udsæd under såning er bedst muligt...

Vandråber som ikon

Vask & afblæsning

Vær opmærksom på risikoen for kontakt med bejdsemidler under vask og afblæsning.

Affaldssorterings ikon

Affaldssortering

Følg reglerne for affaldssortering gældende i dit lokale område.

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.