Danmark

You are here

Såning & støvgener

Ikon af en hånd der holder en plante

 

 

Følg anbefalede forholdsregler under hele såprocessen for at mindske risikoen for mennesker og miljø

Når man har at gøre med bejdset udsæd, er det vigtigt at følge de anbefalede forholdsregler under hele såprocessen for at mindske risikoen for mennesker og miljø. Under såprocessen er der en række situationer, som man bør tage højde for og være opmærksom på.

Vær opmærksom på støv fra sække, og sørg for at udsæd under såning er bedst muligt dækket med jord (også for enden af rækken).

 

Støvgener

  • Under overførsel af bejdset udsæd fra sæk til såmaskine opstår der støv, som man bør beskytte sig mod og undgå at komme i direkte kontakt med.
  • Fyld såmaskinen udenfor eller et godt ventileret sted
  • Det er vigtigt, at man ikke får bejdsestøv ind i kabinen, når man kommer udefra og måske har været i kontakt med produktet.
  • Hold døre og vinduer i kabinen lukket under påfyldning.

 

Såning

  • Under såning bør man sørge for, at udsæden er bedst muligt dækket med jord, så den ikke ligger frit i naturen. Det gælder også ved forager. Det gøres for at beskytte fugle og pattedyr, naturligvis vil spise spildte kerner.
  • Ved brug af luftsåmaskiner opstår der støv fra udsæden. Man bør sikre sig at støvet er rettet mod jordoverfladen.
  • Hold døre og vinduer lukket under såningen.
  • Ved servicering og justeringer af såmaskinen.

såning og støvgener

Du kan læse mere om, hvordan du bedst muligt kan beskytte dig selv i afsnittet om sikkerhed. 

Handsker ikon

Beskyt dig selv

Benyt handsker, arbejdstøj og støvmaske for at beskytte dig selv og dine omgivelser....

Vandråber som ikon

Vask & afblæsning

Vær opmærksom på risikoen for kontakt med bejdsemidler under vask og afblæsning.

Sæk med korn og frø

Transport & opbevaring

Sikker transport og opbevaring af sikrer spild og unødig risiko.

Affaldssorterings ikon

Affaldssortering

Følg reglerne for affaldssortering gældende i dit lokale område.

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten