Skin spot

Polyscytalum pustulans

Sygdomme og skader på knoldene

Skade potentiale:
Lav
Lav

Symptomer

Skin spot forårsager brune pletter på rødder, stoloner og underjordiske stængler. Symptomer på knoldene viser sig først efter et par måneders opbevaring. Små pletter (2-3 mm), hvor der dannes en blære i en ringformet fordybning. Ofte smelter pletterne sammen til større områder. Knolden angribes gennem lenticeller, sår og skælskader. Kan forveksles med pulverskurv (Spongospora subterranea f.sp. subterranea) og almindelig skurv (Streptomyces spp.).

Symptomerne på knoldene starter som små mørke blærer, som senere kan smelte sammen til brune plader. Knoldene bliver smittebærere, foruden at de mister deres evne til at holde på fugten i de ramte områder og krymper hurtigere.

Spredning

Skin spot danner hvilelegemer i planteresterne og kan overleve mindst 7 år i jord.

Skin spot angriber alle de underjordiske plantedele og forårsager udbyttereduktion og samme type skader som rodfiltsvamp på de underjordiske dele. Datterknoldene bliver ofte smittet i forbindelse med høst, når knoldene kommer i kontakt med infektion fra sygt væv.

Bekæmpelse

Vigtige forebyggende foranstaltninger:

  • Brug ​​friske læggekartofler.
  • Hurtig tørring
  • Gode opbevaringsforhold med tilstrækkelig luftcirkulation og temperaturstyring, der forhindrer kondens mm.

Bejdsning med MAXIM 100 FS vil hæmme skin spot.

Læs mere om MAXIM 100 FS herchevron_right