You are here

Sikker håndtering af bejdsemidler

Nyhed - Plantebeskyttelse
11.04.2015

Sikker håndtering af bejdset udsæd 

Force20CS indeholder det syntetiske pyrethroid Tefluthrin. Syntetiske pyrethroider har været brugt til blandt andet bejdsning af såsæd og insektmiddel siden 1970’erne. Midlet kan, såfremt det ikke bruges korrekt, forårsage en midlertidig hudirritation, som ikke er skadelig, men dog ubehagelig så længe irritationen varer. Denne hudirritation kaldes SFS (Subjective Facial Sensation) eller parastæsi, og kan forebygges ved at følge nogle enkle retningslinjer i forbindelse med håndteringen af det bejdsede udsæd, herunder brug af handsker, støvmaske og beskyttelsesbriller.

Bejdsningen sikrer fremspiringen af din afgrøde, ved at bekæmpe skadedyr i marken effektivt. Som med alle andre kemiske bekæmpelsesmidler er der visse forholdsregler du skal tage, ved håndteringen af bejdset såsæd.


  • Opbevar bejdset såsæd sikkert, aflåst og væk fra børn og dyr  
  • Undgå al kontakt med bar hud ved al håndtering af paller, sække og frø

- Brug handsker, briller, støvmaske P2 og evt. ” sprøjtedragt” (handsker, briller og støvmaske udleveres sammen med frøet) 

  • Undgå at placere sække på bænke, stole, bagagerum og andre steder som man efterfølgende kommer i direkte berøring med
  • Undgå kontakt støv ved rensning eller vedligeholdelse af såmaskiner

- Brug handsker, briller, støvmaske P2 og evt. ”hvid sprøjtedragt” 
- Pas på når du bruger trykluft til rengøring – der er risiko for at du kommer i berøring med støv fra bejdsemidlet

  • Sørg for at vaske dig selv og dit beskyttelsesudstyr ordentligt efter håndtering af bejdset såsæd
  • Vask aldrig dit udstyr på områder hvor overfladevand kan blive forurenet
  • Brug eller efterlad ikke dit beskidte arbejdstøj, handsker m.m. eller i andre "rene" områder. Herved kan andre fx dine børn og din familie blive udsat for påvirkning

Læs mere i folderen "Sikker håndtering og brug af bejdset såsæd"