Danmark

You are here

Biostimulanter – en del af løsning på stressede planter

Nyhed - Plantebeskyttelse
14.01.2021

Klimaforandringer har medført øgede variationer i temperaturer, og længere perioder med våde- og tørreperioder, hvilket kan stresse planterne. Biostimulanter, der er baseret på naturligt forekommende materiale, er en del af løsningen på dette. Ved at stimulerer plantens forsvarsmekanismer, beskytter biostimulanter overfor stress-, for eksempel mod den tørke, varme, kulde og oversvømmelse som sæsonen måtte byde på.

Vi står over for et klima, hvor flere og flere ekstremer registreres, både i forhold til variationer i temperaturen, samt længere perioder med nedbør eller tørke. Rapporter fra FN’s Meteorologiske Organisation – WMO – beskriver, hvordan de seneste seks år har været de varmeste år, siden man i 1850 begyndte at foretage målinger og registrere dem. Ligeledes fremgår det af rapporten, at de stigende temperaturer er medvirkende til at skabe både oversvømmelser og tørke.

Planter med korte vækstsæsoner som kartofler, har haft svært ved at klare den form for stress, som variationerne i vejret medfører. Syngenta har i Danmark, England, Holland og Belgien udført et større forsøg med biostimulanter i kartofler, der viser at biostimulanter har en positiv indvirkning på at mindske stress forårsaget af ikke-biologiske miljøfaktorer såsom temperatur, nedbør og sol. Undersøgelser viser, at den optimale vækst af kartoffelknolde sker ved en jordtemperatur på 15 til 20⁰C med en nedgang, når temperaturen overstiger 20⁰C. Kartoflerne er specielt udsat for stress, da deres rodnet primært findes i de øverste 60 cm. af jorden, sammenlignet med korn, der har rødder til mindst den dobbelte dybde. Derfor udsættes kartoflerne hurtigt for tørke og er mere modtagelig over for tørke.

  
Biostimulanter kan være en hjælp

I Danmark stiger antallet af solskinstimer, med det højeste antal solskinstimer i et forår registreret i 2020 (710,3 timer). Denne tendens mod varmere og mere solskinsfyldte dage, kan skabe behov for nye tiltag. Her kan biostimulanter være en hjælp. Syngenta har netop lanceret en ny biostimulant, Quantis, som kan være et værktøj til at forløse potentialet for kartoflerne, idet det stimulerer planternes forsvarsmekanismer og hjælper planten med at overkomme tørke- og varmestress.

Lanceringen af Quantis er i tråd med Syngentas overordnede målsætning om en fokuseret indsats i forhold til bæredygtighed samt at imødekomme de stigende udfordringer som følge af klimaforandringer. Ligeledes er det en måde at imødekomme og inddrage forbrugernes ønske om bæredygtighed, idet biostimulante produkter er baseret på naturligt forekommende materiale. Syngenta benytter alle værktøjer i form af kemisk og biologisk plantebeskyttelse såvel som ny teknologi, for at imødekomme dette ønske. Morten Lind, teknisk ansvarlig ved Syngenta Nordics, siger:

"Vi ser fremtidens løsninger som en blanding af både biologisk og kemisk plantebeskyttelse inklusiv biostimulanter samt mekaniske og digitale løsninger. Det nye fokus på biostimulanter vil hjælpe landmændene med at imødekomme de udfordringer, der kan opstå som følge af klimaforandringer"

   

Hvis planter stresses, lukker de ofte ned for deres vækst typisk fotosyntesen. I de situationer hvor forhold som tørke, varme og kulde kan stresse planten, kan biostimulanter være afgørende for at hjælpe med at klare forskellige typer stress bedre, virke forbyggende for at styrke planten, og gøre den modstandsdygtig overfor en forudsigelig stress såsom mangel på vand eller høje temperaturer.

I Syngenta i England har de allerede arbejdet en del med biostimulanter og kartofler samt foretaget en række forsøg. I kartofler, forekommer Alternaria (kartoffelbladplet) ofte i tætte sædskifter, og betegnes som en af de mest udbyttereducerende sygdom i kartofler. Alternaria er oftest forårsaget af stress faktorer som næringsstofmangel, varme og tørke faktorer, der stresser planten og nedsætter dens forsvar mod sygdomme som Alternaria. Tidspunktet for infektion har betydelig indvirkning på den endelige effekt på udbytte. Biostimulanter ville give muligheden for at forebygge nogle af disse stressfaktorer, og dermed reducere risikoen for infektion, hvilket kan blive værdifuldt hvis muligheder for at bekæmpe Alternaria bliver yderligere begrænset af resistensudvikling eller forbud mod nuværende kemi.

"Biostimulanter og plantebeskyttelses produkter er komplimentære produkter. Vi ved, at når planter er udsat for stress er de mere modtagelige overfor infektioner af sygdomme og effekten heraf bliver værre. Ved at aktivere planternes naturlige resistens mod sygdomme nedsættes behovet for kemisk plantebeskyttelse", siger Dave King, Head of Technical i Syngenta England

  

Syngenta har fokus på bæredygtighed i landbruget

Syngenta Group opkøbte i oktober 2020, den globale markedsleder indenfor biostimulanter, Valagro, for at forstærke sit fokus på biostimulanter. Dette skete i tråd med Syngentas strategi om, at give landmændene flere komplementære produkter- og teknologier og understøtter Syngentas dedikation om at gøre landbruget mere modstandsdygtigt og bæredygtigt. I forbindelse med opkøbet udtalte Syngenta Groups CEO, Erik Fyrwald:

"Investeringen er også en del af vores forpligtelse på to milliarder dollars til at hjælpe landmænd med at møde virkningerne af klimaændringer og forbedre landbrugets bæredygtighed som en del af vores Good Growth Plan”.