Danmark

You are here

Vinterraps mark

Raps

Der er en grund til, at vi kalder vores vinterrapssorter for Safe Harvest: De efterspurgte egenskaber sikrer dig høje stabile udbytter hvert år. Vi kan derfor næsten love dig en tryg investering, du ikke bliver skuffet over – uanset de forskellige vækstsæsoner, vi hvert år oplever i Danmark.

De optimale vinterraps-sorter

Der er en grund til, at vi kalder vores vinterrapssorter for Safe Harvest: De efterspurgte egenskaber sikrer dig høje stabile udbytter hvert år. 

Vi kan derfor næsten love dig en tryg investering, du ikke bliver skuffet over – uanset de forskellige vækstsæsoner, vi hvert år oplever i Danmark.

Det du opnår med Syngenta-sorter – kort og godt: 

• Kort stængelhøjde med minimal risiko for lejesæd
• God vinterfasthed
• God sygdomsresistens specielt på rodhalsråd og kransskimmel

Safe Harvest sorterne er resultatet af mange års målrettet forædlingsarbejde. Med andre ord: Selv om Safe Harvest udgør nogle af de mest innovative vinterrapssorter på markedet, som er nøje udvalgt til danske forhold gennem mange års erfaringer og lokale afprøvninger. 

Her er vores Safe Harvest vinterrapssorter 

Vores sorter i år  er SY Iowa og SY Alibaba. Læs mere om vores sorter - klik på den sort du vil læse mere om.

Ny kålbrok resistent sort fra Syngeneta - Alibaba

Kålbrok i raps

Sådan mindsker du udbyttetab i kålbrok-inficerede marker

I skemaet herunder får du et hurtigt overblik over kendetegn og fordele ved Safe Harvest, så du nemmere kan tage dit sortsvalg:

 

SAFE HARVESTKENDETEGNFORDELE OG UDBYTTE 
STÆRKE HYBRIDERStor vitalitet og god rodudvikling allerede fra efteråretStabilitet og sikkerhed i marken under varierende klimaforhold
LAV AFGRØDELav afgrødehøjde ved både blomstring og høstLave planter giver mindre køreskade og en nemmere høst
STÆNGELSTYRKERobuste stængler uden tendens til lejesædMindre spild af rapsfrø og langt større høstkapacitet
GOD SYGDOMSRESISTENSGod resistens mod phoma og bladsygeAfgrøderne producerer helt frem til høst
GOD VINTERFASTHEDTestet for vinterfasthed under danske forholdBlandt markedets bedste vinterfasthed
STABILE UDBYTTERSorter fra Syngenta leverer stabile resultater hvert årStabil og sikker høst med god økonomi

Vidste du?

Syngenta samarbejder på verdensplan med over 1400 landbrug i 39 forskellige lande om udvikling af vores sorter.

Vores mål er inden 2020 at have øget det gennemsnitlige udbytte af verdens største afgrøder med 20 % uden brug af yderligere jord, vand eller andre input.

Udvikling med fokus på sikring af høje udbytter

Vores vinterraps-sorter kombinerer stabile høje udbytter med god modstandsdygtighed over for de gængse udfordringer på marken – hvad enten det er kålbrok, rodhalsråd, kransskimmel eller bare ustabilt vejr. Derfor kalder vi dem også Safe Harvest, for du får næsten udbytte-garanti.   

Vi udvikler vores vinterraps-sorter med base i primært Tyskland. Hver enkelt Safe Harvest sort er resultatet af en nøje udvælgelse og mange års udvikling i tæt samarbejde med landmænd og med fokus på at få de helt rette egenskaber frem.  

Det tager omkring 8 år for hver sort at blive klar til frigivelse, og de sidste års udvikling foregår i Danmark, hvor vi selv tester sorten. Den bliver desuden testet i landsforsøgene, før den frigives. 

Dermed har du sikkerhed for, at vores vinterraps-sorter hele tiden er optimeret til at kunne yde høje udbytter under de regionale dyrkningsforhold.

Youtube logo

Se flere videoer

På vores YouTube kanal kan du følge #RØDDERNE og se flere videoer om raps

Dyrkning af vinterraps

Med vores Safe Harvest vinterraps sorter har du lige fra begyndelsen et rigtig godt afsæt for at opnå en god høst. Det kan du imidlertid optimere yderligere, når du tager hensyn til sorternes særlige egenskaber og de muligheder, de giver dig.

Vores Safe Harvest sorter er kendetegnet ved at være korte og langsomt voksende typer, der ikke kræver vækstregulering for at levere høje udbytter. Samtidig er de generelt meget robuste, og du har derfor mindre behov for planteværn, end hvis du dyrker andre sorter.

Safe Harvest sorterne er også hårde i skulperne. Dermed er skulpeopspring som udgangspunkt ikke en udfordring, du skal tage hensyn til, og du opnår højere udbytte per hektar i forhold til sorter med skulpeopspringsrisiko.

For eksempel er SY Iowa kendetegnet ved god dækevne, så den effektivt forhindrer vækst af ukrudt i afgrøden. Og sortens tidlige blomstring gør samtidig, at du mindsker risikoen betragteligt for, at der kommer glimmerbøsser. Derudover er Safe Harvest sorterne ikke så modtagelige for skulpesvamp som andre sorter.

Vidste du?

SY Iowa har skulpeopspringsresistens. Så er du sikker på, at du fra starten har optimale betingelser for flot vækst, der giver høje udbytter.

Du har med Safe Harvest sorterne også stor fleksibilitet i forhold til høsttidspunkt. Dermed kan du nemmere tilrettelægge dit arbejde og udnytte ressourcerne optimalt i det travle efterår.

Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du altid rådfører dig med din lokale Syngenta-konsulent om tilrettelæggelse af dyrkningen, herunder gødskningsstrategi, vækstregulering mv.

På den måde kan vi sammen optimere væksten i løbet af sæsonen under hensyntagen til de specifikke forhold på din mark, så du opnår det højest mulige udbytte, når det bliver høsttid.

Safe Harvest vinterraps sorterne - klik på sorten du vil vide mere om herunder

Safe Harvest logo

SY Iowa

SY Iowa med stærk skulpeopspringsresistens og gode dyrkningsegenskaber især under...

Safe Harvest logo

SY Alibaba

SY Alibaba har højeste udbytter ved stærke kålbrokangreb og er tidlig moden til høst...

Ny kålbrok resistent sort fra Syngeneta - Alibaba

Kålbrok i raps

Sådan mindsker du udbyttetab i kålbrok-inficerede marker