BYDV Assist App - Vilkår og Betingelser

Version Dato: 15 Okt. 2023.

Brug venligst et par minutter på at gennemgå disse Vilkår og Betingelser. Ved at bruge BYDV Assist-appen accepterer du at overholde og være bundet af disse Vilkår og Betingelser. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i disse Vilkår og Betingelser, når vi lancerer en opdateret version af appen. Hvis vi gør det, vil vi bede dig om at acceptere de opdaterede Vilkår og Betingelser før første brug af den opdaterede app.

Introduktion. I disse Vilkår og Betingelser henviser ”Syngenta”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44, 2300 København S og de virksomheder der indgår i koncernen.

Hvis du downloader og bruger appen på vegne af en virksomhed eller anden forretningsenhed repræsenterer og garanterer du, at du er autoriseret til at bruge appen og binde virksomheden til Vilkår og Betingelser. Dette betyder både den person, der har downloadet og bruger appen, og den virksomhed, som appen er downloadet på vegne af (hvis nogen).

Havrerødsot (BYDV). BYDV Assist er en app designet til at hjælpe med at vurdere evt. sprøjtetidspunkt mod bladlus i efteråret for at bekæmpe havrerødsot (BYDV). Check også din mark for forekomst af  bladlus, når du overvejer bladinsekticider for at kontrollere primær infektion og sekundær spredning. BEMÆRK VENLIGST, at appen ikke kan forudsige primær infektion, og du derfor stadig skal inspicere dine marker for bladlustryk. Syngenta giver ingen garantier eller påtager sig noget ansvar med hensyn til den beregnede BYDV-risikovurdering, sprøjtevejledning eller andre output opnået gennem appen. Du accepterer, at du er ansvarlig for at inspicere markerne og benytte din dømmekraft til at beslutte, om du vil følge eller implementere sprøjtevejledningen eller andre output. Se venligst afsnittene om “Ansvarsfraskrivelse” og “Ansvarsbegrænsning” nedenfor.

Ændringer i appen. Vi forbeholder os retten til at ændre appen (herunder dens indhold og funktionalitet) og/eller Vilkåre og Betingelser fra tid til anden. Syngenta vil ikke på nogen måde være ansvarlig over for dig for mulige konsekvenser af ændringer i appen eller Vilkår og Betingelser. 

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Gennemgå venligst ”Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger” i appen for mere information om, hvordan vi behandler personoplysninger og de rettigheder, du har.

Adgangskodesikkerhed. Det er dit ansvar at holde din kontoadgangskode sikker. Hvis du glemmer din adgangskode, kan du nulstille den via appen.

Ejendomsret. Appen indeholder varemærker og indhold, som tilhører Syngenta eller dets licensgivere, og som er beskyttet af intellektuel ejendomsret og andre rettigheder og love. Syngenta og dets licensgivere bevarer det eksklusive ejerskab af appen, dens indhold og varemærker. Du må ikke reproducere, vise eller på anden måde bruge noget varemærke, undtagen som angivet nedenfor. ”Varemærker” betyder varemærker, servicemærker og logoer. ”Indhold” betyder følgende og alle intellektuelle ejendomsrettigheder heri: (i) de historiske vejrdata, vejrudsigter og underliggende algoritmer og software, der driver BYDV Assist-tjenesten; (ii) BYDV risikovurdering, sprøjtevejledning og alle andre output, som du opnår via appen (”Output”); (iii) appens design, funktioner, funktionalitet, navigation og udseende; og (iv) feedback, sådanne vurderinger, kommentarer, kritik, foreslåede forbedringer indsendt af dig via appen (”Feedback”).

Din licens til at bruge appen. Du får en ikke-eksklusiv licens til at bruge appen og til at downloade, køre, gemme, udskrive, kopiere og dele output fra appen, forudsat at du kun bruger output i din virksomhed, og du ikke ændrer output på nogen måde (f.eks. ved at slette eller ændre eventuelle varemærker eller andre meddelelser). Du må ikke sælge eller på anden måde overføre output til tredjeparter eller generere output for tredjeparter (såsom andre landbrugsvirksomheder). Enhver tredjepart, der ønsker at få adgang til tjenester via appen, skal downloade appen.

Bortset fra som angivet ovenfor, overføres ingen andre rettigheder til output, appen eller noget af dens indhold til dig. For eksempel (uden begrænsning) må du ikke gøre følgende uden først at have indhentet skriftlig tilladelse fra Syngenta: udgive, vise eller overføre appen eller linke den til et andet offentligt tilgængeligt websted.

Garanti for data du uploader til eller poster i appen. ”Dit indhold” betyder al information og feedback, som du sender via appen. Du repræsenterer og garanterer, at: 

  1. Dit indhold overholder alle gældende love, og du har de nødvendige rettigheder til at indsende det gennem appen og til at give den licens, der er beskrevet i ”Din licenstildeling til Syngenta”
  2. Hvor dit indhold omfatter personlige data, der vedrører en anden person end dig selv (f.eks. navn, log-in på sociale medier, e-mailadresse, adresse, geolokationsdata (såsom placering af landbrugsmarker)), har du fået den pågældende persons samtykke ved at bede dem om at læse og bekræfte over for dig, at de forstår og accepterer vilkårene i fortrolighedserklæringen, der er angivet på appen; og
  3. Dit indhold overholder alle gældende love, og du har de nødvendige rettigheder til at indsende det gennem appen og til at give den licens, der er beskrevet.

Din licenstildeling til Syngenta. Ved at indsende dit indhold til appen giver du Syngenta en ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens til at bruge dit indhold (i anonymiseret form) til ethvert formål (herunder, uden begrænsning, til at udvikle produkter og tjenester, som ikke tilbydes gennem appen). Du accepterer, at licensen er evigvarende, royalitetsfri, underlicenserbare persondata, vi vil kun bruge sådanne personlige data i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen for appen.

Begrænsninger for din brug af appen. Du accepterer at overholde gældende lovgivning, når du bruger appen. Du accepterer at ikke bruge et automatiseret system til at få adgang til appen eller ændre appens funktionalitet eller tilgængelighed. Du accepterer at ikke dekompilere, reverse-kompilering, adskillelse, reverse engineering eller på anden måde reducere hele eller dele af appen eller dens indhold til menneskelig form eller forsøge at udlede kildekoden eller skabe afledte værker.

ANSVARSFRASKRIVELSE. Appen leveres på en ”som det er, som tilgængelig” basis. Vi garanterer ikke, at appen altid vil være tilgængelig. Selvom vi vil forsøge at minimere forstyrrelser og informere dig på forhånd om planlagte nedlukninger, forbeholder vi os retten til at lukke appen ned uden forudgående varsel. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning fraskriver Syngenta og vores respektive tjenesteudbydere og licensgivere sig alle erklæringer og garantier af enhver art, herunder: (a) alle garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse med hensyn til App og dens indhold; (b) alle garantier i forbindelse med forsinkelser, afbrydelser, fejl eller udeladelser i driften af ​​appen eller nogen del af appen; (c) alle garantier i forbindelse med transmission eller levering af appen eller dens tilgængelighed på et bestemt tidspunkt eller sted; (d) alle garantier relateret til appens sikkerhed, eller at indholdet af app’en er fri for virus, orme eller anden kode, der kan manifestere kontaminerende eller destruktive egenskaber; og (e) alle garantier vedrørende brug, gyldighed, nøjagtighed, valuta, fuldstændighed, egnethed, pålidelighed af appen og dens indhold.

ANSVARSBEGRÆNSNING. Dit brug af appen og dens indhold er på eget ansvar. I det videst muligt omfang tilladt af gældende lovgivning, er Syngenta og vores respektive tjenesteudbydere og licensgivere ikke ansvarlige (hvad enten det er under kontrakt, uagtsomhed, erstatningsansvar, objektivt ansvar eller andet) for tab eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med: (a) din adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge appen eller dens indhold eller for din tillid til indholdet; (b) for mulige fejl eller udeladelser i indholdet. Denne ansvarsbegrænsning gælder for alle tab og skader af enhver art, uanset om det er direkte eller indirekte, herunder uden begrænsning afbrydelse af forretning, tab af eller beskadigelse af data, afgrøder eller goodwill og tab af omsætning eller fortjeneste, selvom Syngenta vidste eller burde har kendt til muligheden for et sådant tab.

Du anerkender og accepterer, at Syngenta ikke kunne stille appen og dens indhold til rådighed for dig uden beregning, hvis ansvaret ikke var begrænset som ovenfor.

Hvis nogen ansvarsbegrænsninger er ugyldige eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, skal Syngentas og vores respektive tjenesteudbyderes og licensgiveres samlede ansvar ikke overstige et hundrede pund (£100,00) eller et tilsvarende beløb i euro.

Gældende lov og jurisdiktion. For brugere af appen i Danmark: Vilkåre og Betingelser er underlagt lovene i DK uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper, og de almindelige domstole i Danmark skal have eksklusiv jurisdiktion for ethvert krav i forbindelse med Vilkår og Betingelser. 

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod havrerødsot og lus gennem lokale vejrdata.

BYDV Assist – din app mod havrerødsot

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod lus

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Hyvido hybrid vinterbyg

Hyvido hybrid vinterbyg

Tidlig såning - den nemmeste vej til topudbytte

Vinterbyg

Produkter til vinterbyg

Plantebeskyttelse til vinterbyg