BYDV Assist App - Erklæring om brug af personoplysninger

Versionsdato: 4. juni 2020.

Brug venligst et par minutter på at gennemgå denne fortrolighedserklæring omhyggeligt. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne fortrolighedserklæring, når vi udsteder en opdateret version af BYDV Assist-applikationen. Hvis vi gør det, vil vi bede dig om at anerkende, at du har læst og forstået den opdaterede fortrolighedserklæring før dit første brug af den opdaterede version af App. 

Introduktion. Dataansvarlig er Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S benævnt som ”Syngenta”, ”vi”, ”os” og ”vores”.

Kontaktoplysninger. Hvis du er bosat i Danmark, kan du kontakte vores dataansvarlige via e-mail på dataprivacy.dk@syngenta.com eller via post på den registrerede kontoradresse for Syngenta Nordics A/S angivet i Introduktionssektionen ovenfor.

Omfang. Denne fortrolighedserklæring dækker personlige data, der behandles gennem appen. Persondata er data, der identificerer en person, enten alene eller i kombination med andre oplysninger, som er tilgængelige for os.

Formål og lovlige grunde til at behandle personoplysninger:

  • For at downloade og bruge appen kræver vi, at du angiver følgende personlige data: dit navn, e-mailadresse, firmanavn, en beskrivelse af, hvem du er (landmand, agronom, distributør, andet), og du skal også angive en adgangskode til din konto. Vi bruger disse personlige data til at registrere og oprette din konto, levere BYDV Assist tjenesten (som inkluderer at sende dig sygdomsrisikoberegninger for de steder, du har angivet, vejledning om sprøjteanvendelse og BYDV Assist servicerelateret information via e-mail og push-meddelelser til din enhed) og for at yde brugersupport. Retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter er, at de er nødvendige for at levere den BYDV Assist-tjeneste, som du har tilmeldt dig, og for at udføre vores tilknyttede kontraktforhold med dig (artikel 6(1)(b) forordning (EU) nr. 2016/679 Generel databeskyttelsesforordning.

Algoritmerne og softwaren, der driver appen, vil bruge den by eller det sted, du har angivet, til at få adgang til historiske vejrdata og aktuelle vejrudsigter for at vurdere BYDV-risikoen og generere sprøjtevejledning for de steder, du har angivet. Bemærk venligst, at appen IKKE bruger din enheds GPS-system og sporer derfor ikke din enheds placering. Retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter er, at de er nødvendige for at levere den BYDV Assist-tjeneste, som du har tilmeldt dig, og for at udføre vores tilknyttede kontraktforhold med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).

  • Vi vil også bruge de placeringer, du har angivet i appen, og eventuelle personlige data i feedbackkommentarer, som du poster i appen med det formål at forbedre appen og de underliggende algoritmer og software. Retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter er, at de er nødvendige med henblik på vores legitime interesser i at forbedre appen og dens underliggende algoritmer og software (artikel 6(1)(f) GDPR).

Sletning af konto. Bemærk venligst, at sletning af appen fra din enhed ikke vil slette din konto. Ønsker du at slette din konto send venligst en mail til support.bydv@syngenta.com

BYDV Assist service emails: Du vil modtage BYDV Assist service-e-mails (såsom risikoberegninger og sprøjtevejledning), så længe du har angivet lokationer i appen. Hvis du ikke længere ønsker at modtage BYDV service-e-mails, skal du sørge for at slette de lokationer, du har angivet i appen.

Hvordan deler Syngenta personlige data?

Tjenesteudbydere og partnere: Vi deler personoplysninger med virksomheder og organisationer, som vi arbejder med til de formål, der er angivet ovenfor i afsnittet med titlen 'Formål og lovlige grunde til at behandle personoplysninger', såsom:

Amazon Web Services, Inc (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, er en hosting-tjenesteudbyder og fungerer som en databehandler. Det leverer hostingservice i den europæiske region til BYDV-appen. AWS er ​​ansvarlig for at beskytte den globale infrastruktur, der kører alle de tjenester, der tilbydes i AWS Cloud. Denne infrastruktur består af hardware, software, netværk og faciliteter, der kører AWS-tjenester, som giver kraftfulde kontroller til kunder og APN-partnere, herunder sikkerhedskonfigurationskontroller, til håndtering af kundeindhold. Beskyttelse af denne infrastruktur er AWS første prioritet (for mere information, besøg: https://aws.amazon.com/compliance).

Disse tredjeparter er kontraktmæssigt forpligtet til kun at bruge de personlige data, vi deler med dem, til de formål, som vi har specificeret, og til at træffe kommercielt rimelige foranstaltninger for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af ​​dine personlige data.

Overførsler uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi sikrer, at persondata bliver tilstrækkeligt beskyttet, herunder ved at sikre, at modtagerlandet eller -organisationen af ​​Europa-Kommissionen er blevet anset for at sikre et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger og, hvis det ikke er tilfældet, at sikre, at vi indfører passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom standardklausuler om databeskyttelse, der er godkendt af Europa-Kommissionen for overførsler uden for EØS. For mere information om sådanne arrangementer, se venligst nedenstående links.

Tilstrækkelige lande: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Standard kontraktklausuler: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Intra-gruppe overførsler inden for Syngenta: Vores moderselskab, Syngenta Crop Protection AG, er et schweizisk selskab med base i Basel, Schweiz (“Syngenta moderselskab”). Syngenta moderselskab har indgået Intragroup Data Transfer Agreements (IDTA'er) med mange af dets datterselskaber (Syngenta DP Network), inklusive os, for at muliggøre effektiv overførsel og behandling af personlige data. Vi bruger webservere, opbevarer og på anden måde behandler personoplysninger inden for Syngenta DP-netværket i lande inden for EØS og også i lande uden for EØS, herunder Schweiz og USA.

Overførsler til andre tredjeparter uden for EØS: Vi videregiver også dine personlige data til tredjepartstjenesteudbydere uden for EØS, som leverer følgende tjenester:

Amplitude Inc.,631 Howard St., Floor 5, San Francisco, CA 94105, USA (benævnt “Amplitude” bruges af Syngenta til at levere in-App brugsanalysetjenester. Appen sender anonyme data (enhedsmodel, OS-version, land og region, hvorfra forbindelsen starter funktioner,der bruges inde i Appen) til Amplitude. Syngenta analyserer data i Amplitude for bedre at forstå brugen af ​​appen og hvordan den kan forbedres. Data indsamlet af Amplitude lagres i USA.

Amplitude er certificeret under EU-US Privacy Shield-programmet. For yderligere detaljer, se https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001XZAAY&status=Active

Virksomhedsoverdragelser. Dine personlige data kan blive overført til en virksomhed, der kan erhverve aktier eller aktiver i Syngenta, Syngenta-moderselskabet, et af dets tilknyttede selskaber eller en af ​​vores virksomheder, for eksempel som følge af et salg, fusion, reorganisering eller likvidation. Retsgrundlaget for denne databehandling ville være, at det er nødvendigt for vores legitime interesser i en sådan erhvervelse (Artikel 6(1)(f) GDPR). Hvis en sådan overførsel finder sted, vil den overtagende virksomheds brug af dine personlige data stadig være underlagt denne fortrolighedserklæring og de privatlivspræferencer, du har givet os udtryk for.

Overholdelse af love og beskyttelse af vores og andres rettigheder. Vi kan videregive personoplysninger, når det er nødvendigt for at overholde loven, en retskendelse eller en stævning. I tilfælde af forpligtelser i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivningen er retsgrundlaget for denne databehandling, at det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi (den dataansvarlige) er underlagt (Artikel 6(1)(c) GDPR ), ellers at det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vi kan også videregive personoplysninger for at forhindre eller efterforske en mulig forbrydelse, såsom bedrageri eller identitetstyveri (retsgrundlaget er, at det er nødvendigt for vores legitime interesser i at beskytte os selv mod kriminalitet og håndhæve eller forsvare vores rettigheder (Artikel 6(1) )(f) GDPR); for at håndhæve eller anvende vores online-brugsvilkår eller andre kontraktforhold med dig, herunder BYDV Assist-tjenesten, som du har tilmeldt dig (det juridiske grundlag er, at det er nødvendigt for at udføre en kontrakt med dig i henhold til artikel 6(1)(b) GDPR); eller for at beskytte vores egne rettigheder eller ejendom eller vores brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed (det juridiske grundlag er, at det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser i henhold til Artikel 6(1)(f) GDPR).

Hvordan kan du udøve dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger?

Vi bestræber os på at opretholde et højt niveau af gennemsigtighed omkring de data, vi behandler. Med hensyn til vores behandling af dine personoplysninger beskrevet i denne fortrolighedserklæring, har du følgende rettigheder:

  • For at bekræfte, at Syngenta behandler dine personlige data, for at få adgang til eller modtage en kopi af de personlige data, vi måtte have om dig;
  • At kræve, at vi retter eller opdaterer unøjagtige personlige data eller færdiggør ufuldstændige personlige data; 
  • At kræve, at vi sletter eller sletter dine personlige data;
  • For at begrænse vores behandling af dine personlige data;
  • At kræve, at vi sender visse af dine personoplysninger til dig eller overfører eller får dem overført til en anden dataansvarlig (dataportabilitet);
  • At kræve, at vi stopper med at behandle dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Med forbehold for andre legitime interesser, som vi kan stole på (f.eks. i forbindelse med verserende eller truede retskrav mod os), vil vi så ikke længere have lov til at behandle dine personoplysninger

Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​dine ovennævnte rettigheder, kan du kontakte os på følgende måde:

Hvis du er bosat i Danmark, kan du kontakte vores dataansvarlige via e-mail på dataprivacy.dk@syngenta.com eller via post på den registrerede kontoradresse for Syngenta Nordics A/S angivet i Introduktionssektionen i begyndelse af ​​denne fortrolighedserklæring.

Vi vil svare på din rimeligt specificerede anmodning så hurtigt som muligt efter at have valideret anmodningen.

Hvor længe opbevarer Syngenta dine personlige data? Vi har til hensigt kun at gemme dine personlige data, så længe du har en konto oprettet til at bruge appen. Syngenta sletter din konto, hvis appen ikke er brugt i 12 måneder. Bemærk, at fjernelse af appen fra din enhed ikke sletter din konto. Din konto forbliver oprettet, medmindre du beder om sletning via e-mail support.bydv@syngenta.com Sletning af din konto vil slette dine personlige data.

Til bevismæssige formål, især for at være forberedt på juridiske tvister, kan vi opbevare dine personlige data i en periode, efter du har slettet din konto, så længe dette er tilladt og nødvendigt i betragtning af forældelsesreglerne i dit land, så vores opbevaringsperiode kan variere afhængigt af omstændighederne. I sådanne tilfælde vil vi dog ikke længere aktivt behandle personoplysningerne til det oprindeligt angivne formål, men kun til det ovenfor nævnte formål. Retsgrundlaget for en sådan behandling er, at det er nødvendigt for vores legitime interesser i at håndhæve eller forsvare vores rettigheder (Artikel 6(1)(f) GDPR). 

Hvordan beskytter Syngenta personlige data? Vi opretholder et omfattende datasikkerhedsprogram, herunder kommercielt rimelige administrative, fysiske og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte personlige data mod uautoriseret adgang, uautoriseret brug og uautoriseret eller utilsigtet ødelæggelse, ændring eller videregivelse. Selvom vi tager kommercielt rimelige forholdsregler for at levere et passende sikkerhedsniveau, kan vi ikke garantere sikkerheden af ​​personlige data leveret over internettet eller gemt i vores databaser.

Børn. Vores app er ikke rettet mod eller målrettet børn under 13 år. Vi bruger ikke appen til bevidst at anmode om personlige data fra børn under 13 år. Giv os venligst ikke nogen personlige data vedrørende børn under alderen 13. Hvis vi erfarer, at sådanne personlige data er blevet leveret gennem appen, vil vi gøre en rimelig indsats for at fjerne sådanne personlige data fra vores databaser.

Spørgsmål, bekymringer og klager vedrørende vores privatlivspraksis.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores dataansvarlige via e-mail på dataprivacy.dk@syngenta.com eller ved at skrive til adressen for Syngenta Nordics A/S angivet i Introduktionafsnittet i begyndelsen af ​​denne fortrolighedserklæring. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet (detaljer tilgængelige på https://www.datatilsynet.dk/)

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod havrerødsot og lus gennem lokale vejrdata.

BYDV Assist – din app mod havrerødsot

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod lus

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Hyvido hybrid vinterbyg

Hyvido hybrid vinterbyg

Tidlig såning - den nemmeste vej til topudbytte

Vinterbyg

Produkter til vinterbyg

Plantebeskyttelse til vinterbyg