Axiendo 2,5WG

Senest opdateret:

Plantebeskyttelse til blomster

Registreringsnummer:
1-252
Pakkestørrelse:
1 L og 5 L
Aktivstof:
25 gr/kg
Lambda-cyhalothrin
Kemisk Gruppe:
Pyrethroid
Resistensgruppe:
HRAC gruppe A (Coldinafop-propargyl)
Formulering:
Vanddispergerbart granulat