Danmark

Bonzi

Last updated:
28.04.2022

Plantebeskyttelse til blomster

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-164
Pakkestørrelse: 
1 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Triazole
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

  •  Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12