Konkurrence - Vilkår og betingelser

Læs venligst disse regler omhyggeligt. "Præmieudtrækning" betyder udtrækning af præmier i forbindelse med konkurrencen. "Syngenta" og "vi/os/vores" refererer til Syngenta Nordics A/S.

Ved at deltage i præmieudtrækningen accepterer du (“deltageren”) at overholde disse regler. I alle tilfælde er vores afgørelse endelig, og der vil ikke blive indledt nogen korrespondance. 

1. Krav til deltagelse  

1.1 Præmieudtrækningen er åben for borgere i Danmark, undtagen medarbejdere hos Syngenta og deres nærmeste familie samt alle andre, der har en professionel forbindelse til denne præmieudtrækning.  

1.2 Deltagere skal være 18 år eller derover, og vi forbeholder os retten til at anmode om bevis for alder fra eventuelle potentielle præmievindere. 

2. Konkurrenceperiode  

2.1 konkurrencen begynder den 22/1/24 kl. 00:00 og afsluttes den 9/2/24 kl. 23:59 ("Konkurrenceperioden"). Alle indsendte bidrag skal modtages inden udløbet af konkurrenceperioden.  

2.2 Alle gyldigt indsendte deltagelser modtaget i Konkurrenceperioden vil blive inkluderet i præmieudtrækningen. Vinderen/vinderne vil blive udvalgt ved tilfældig lodtrækning den 10/2/24. Vores beslutning vedrørende all præmieudtrækningen, herunder udvælgelsen af vinderen/vinderne, vil være endegyldig og bindende. 

3. Sådan deltager du  

3.1 Intet gebyr eller køb er nødvendigt. For at deltage skal deltagere tilmelde sig vores e-nyhedsbrev og angive deres navn, e-mailadresse samt oplysninger om afgrøder, samt bekræfte deltagelse/tilmelding til nyhedsbrevet via link i tilsendte mail herefter.  

3.2 Andre former for deltagelse vil ikke blive accepteret. Mere end en deltagelse per person er ikke tilladt.  

3.3 Vi påtager os intet ansvar for tabte, forsinkede eller fejladresserede indsendelser, tekniske fejl af enhver art eller for eventuelle menneskelige fejl, der måtte opstå i modtagelsen eller behandlingen af deltagelsen. 

4. Præmier  

4.1 Vinderen/vinderne vil modtage et sæt med værnemidler til en omtrent værdi af 1500 DKK. Der er i alt 20 præmier, der bliver udtrukket. Der er ingen mulighed for at bytte en præmie til kontanter, og en præmie kan ikke overdrages.  

4.2 I tilfælde af uforudsete omstændigheder forbeholder vi os retten til at tilbyde alternative præmier med samme eller højere værdi.  

4.3 Vinderne er asnvarlig for eventuel indkomstskat eller andre skatter eller betalinger, der skal betales som følge af at have vundet en præmie. 

5. Databeskyttelse og notificering af vinderen/vinderne  

5.1 Vi er den dataansvarlige og vil kun bruge dine personlige data til at administrere præmieudtrækningen. Endvidere benytter vi dine personlige oplysninger til at sende dig det/de nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. Al brug af dine personlige data vil være i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR) og vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på https://www.syngenta.dk/erklaering-om-brug-af-personoplysninger 

5.2 Vinderne vil blive underrettet via e-mail indenfor 10 hverdage efter afslutningsdatoen. Vi vil bede vinderen/vinderne om en postadresse for at levere præmien.  

5.3 Hvis vi ikke er i stand til få kontakt med præmievinder indenfor 20 hverdage efter afslutningsdatoen, vil præmien bortfalde, og vi vil udvælge en ny præmievinder blandt de resterende deltagere.  

5.4 Deltagere, der ikke vinder, vil ikke blive notificeret herom.  

5.5 Deltagere har altid ret til at tilbagekalde deres samtykke til at modtage nyhedsbrevet, selv under præmieudtrækningen; dette vil ikke påvirke deres deltagelse i præmieudtrækningen. 

6. Ændringer af reglerne  

6.1 Hvis vi på grund af begivenheder uden for vores rimelige kontrol beslutter at ændre reglerne på et hvilket som helst tidspunkt vil vi underrette deltagerne så hurtigt som praktisk muligt.  

6.2 Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller aflyse præmieudtrækningen uden at angive årsager og uden at pådrage os ansvar som følge heraf. 

7. Generelt  

7.1 Denne konkurrence og disse regler er underlagt dansk lovgivning, og de danske domstole har eksklusiv bemyndigelse over enhver tvist. 

8. Kontakt til os  

8.1 Hvis du har spørgsmål om administrationen af konkurrencen, eller hvordan dine personlige data bliver brugt, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige: Danmark: dataprivacy.dk@syngenta.com, Postadresse: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, DK-2300 København S, Danmark. Tel. +45 32 87 11 16 CVR: 20575778. 

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

We love seeds logo

Syngenta har også fokus på udsæd

Udsæden giver grundlaget for vækst

Mark med traktorer

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her