Danmark

You are here

Konkurrence - Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Syngentas præmieudtrækning i forbindelse med bekræftelse og opdatering til nyhedsbrev, Jordnær

Læs venligst disse regler omhyggeligt. "Præmieudtrækning" betyder udtrækning af præmie i forbindelse med bekræftelse og/eller opdatering af tilmelding til vores sæsonaktuelle nyheder, Jordnær. "Syngenta" og "vi/os/vores" betyder Syngenta Nordics A/S. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer du ("deltageren") og indvilliger i at overholde disse regler. I alle tilfælde er vores afgørelse endelig, og der vil ikke blive indledt nogen korrespondance.

1. Krav til berettigelse
1.1 Præmieudtrækningen er åben for nuværende abonnenter på Syngenta nyhedsbrev i Danmark, med undtagelse af medarbejdere hos Syngenta og deres nærmeste familie og alle andre personer med professionel tilknytning til denne præmieudtrækning. 
1.2 Deltagere skal være 18 år eller derover, og vi forbeholder os retten til at anmode om bevis for alder fra potentielle vindere af præmier.

2. Konkurrenceperiode
2.1 Præmieudtrækningen er for abonnenter, der opdaterer deres abonnementer på vores nyhedsbrev Jordnær, og slutter 3. december 2021 kl. 23:59 ("Konkurrenceperioden"). Kun abonnementer, der opdaterer deres tilmelding inden fristens udløb deltager i præmieudtrækningen.
2.2 Alle gyldige bidrag, der modtages i konkurrenceperioden, vil indgå i præmielodtrækningen. Præmietrækningen vil blive foretaget den 7. december 2021. Vores beslutning vedrørende alle spørgsmål i forbindelse med lodtrækningen er endelig og bindende, herunder fastlæggelse af vinderne af konkurrencen.

3. Hvordan deltager man?
3.1 Intet gebyr eller køb er nødvendigt. For at deltage skal deltagerne bekræfte og/eller opdatere deres abonnementer på vores e-nyhedsbrev, Jordnær, via linket i den personlige email. 
3.2 Der accepteres ingen andre former for deltagelse. Flere tilmeldinger er ikke tilladt.
3.3 Vi påtager os intet ansvar for tabte, forsinkede eller forkert fremsendte bidrag, for tekniske fejl af enhver art eller for menneskelige fejl, der måtte opstå i forbindelse med modtagelsen eller behandlingen af bidragene.

4. Præmier
4.1 Præmien er en Härkila Heat Jacket. Der er ikke noget kontant alternativ, og præmien kan ikke overdrages.
4.2 I tilfælde af uforudsete omstændigheder forbeholder vi os retten til at stille alternative præmie(r) af samme eller større værdi til rådighed. 
4.3 Vinderen er ansvarlig for eventuel indkomstskat eller andre skatter eller betalinger, der skal betales som følge af at have vundet en præmie.

5. Databeskyttelse og underretning af vinderne
5.1 Vi er dataansvarlige og vil bruge dine personlige oplysninger og din e-mailadresse til at administrere præmietrækningen. Al brug af dine personlige data vil være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og vores privatlivspolitik, som findes på https://www.syngenta.dk/erklaering-om-brug-af-personoplysninger. Endvidere benytter vi dine personlige oplysninger til at sende dig det/de nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. 
5.2 Vinderne vil blive underrettet pr. e-mail inden for fjorten (14) dage efter slutdatoen. Vi vil bede vinderne af præmier om en postadresse for at kunne levere præmien.
5.3 Hvis vi ikke er i stand til at kontakte en præmievinder inden for 14 dage efter den første kontakt, vil præmien blive annulleret, og vi vil vælge en ny præmievinder blandt de resterende tilmeldinger. 
5.4 Ikke-vindende deltagere vil ikke modtage nogen meddelelse.

6. Ændringer af reglerne
6.1 Hvis vi på grund af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol beslutter at ændre reglerne på et hvilket som helst tidspunkt, vil vi underrette deltagerne hurtigst muligt.
6.2 Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere eller annullere præmieudtrækningen uden at angive årsagerne hertil og uden at pådrage os ansvar som følge heraf.

7. Generelt
7.1 Denne præmieudtrækning og disse regler er underlagt dansk lovgivning, og domstolene i Danmark har enekompetence i forbindelse med eventuelle tvister. 

8. Kontakt med os
8.1 Hvis du har spørgsmål om administrationen af konkurrencen eller om, hvordan dine personlige oplysninger bruges, bedes du kontakte os på [email protected]

Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark. Tlf. +45 32 87 11 00 

 

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget