Naturligt kvælstof hjælper din raps med at opbygge biomasse om efteråret

I rapsproduktionen er kvælstof en af de mest vitale byggesten. Desværre oplever rapsafgrøder ofte en mangel på den nødvendige mængde kvælstof. VIXERAN giver dig mulighed for at supplere din kvælstofstrategi ved at introducere en ny kilde til kvælstof om efteråret - nemlig kvælstoffiksering. 

VIXERAN er en bakterie, der understøtter rapsplantens evne til at optage kvælstof fra luften. Den består af den unikke nitrogenfikserende bakterie Azotobacter salinestris (CT9690). Produktet sikrer dermed en effektiv og bæredygtig forøgelse af kvælstoftilførslen til rapsafgrøder, både konventionelle og økologiske. 

Biologicals Innovators

Biological Innovators

Kom med i marken og hør om erfaringerne med de nye biologiske midler

Vinterhårdhed og udbyttepotentiale

Etableringen af afgrøden er afgørende for en vinterafgrøde som raps, og kvælstof spiller en nøglerolle i etablering og vinterhårdhed. En tilstrækkelig mængde kvælstof er afgørende for at sikre en god start for afgrøden og for at styrke dens modstandsdygtighed over for vinteren.

VIXERAN spiller en vigtig rolle i etableringen om efteråret, da det kan fiksere kvælstof, hvilket fører til øget biomasse. Dette resulterer i et forbedret udbyttepotentiale. 

Forsøgene viser, at VIXERAN giver øget biomasse i efteråret i raps.

  • VIXERAN er blevet testet i 4 forsøg på raps om efteråret 2023. 

  • Behandlingen blev udført tidligt om efteråret, da rapsen havde 2-4 blade, og i kombination med flere forskellige kvælstofgødskningsniveauer fra 0-60 kg N/ha. 

  • Resultaterne viser, at brugen af VIXERAN giver en markant stigning i rapsens biomasse, især når rapsen er i god vækst og samtidig har behov for mere kvælstof. 

  • For eksempel giver VIXERAN med kun 45 kg kvælstof pr. hektar mere biomasse end 60 kg kvælstof uden VIXERAN. 

Sådan bruger du VIXERAN i raps

VIXERAN er et biostimulerende middel, der fikserer kvælstof fra luften og gør det tilgængeligt for afgrøden, hvilket bidrager til større biomasse, øget høstpotentiale og et reduceret behov for andre kvælstofgødninger. 

 

Afhængigt af behovet i din rapsmark kan du enten supplere med VIXERAN for at opbygge større biomasse eller erstatte en del af din planlagte kvælstofgødning med naturligt kvælstof fra VIXERAN. 

BEHANDLINGSTIDSPUNKTOptimal tidspunkt for raps er ved 2-4 bladsstadiet, men det kan påføres indtil tidlig blomstring. 
GODKENDELSEVIXERAN kan anvendes i både økologisk og konventionel produktion 
DOSERING50 g/ha (én pose rækker til 5 hektar). 
TANKBLANDINGKan blandes med de fleste plantebeskyttelsesmidler i raps. BEMÆRK: Må ikke blandes med Focus Ultra
VIXERAN - pust dine afgrøder op

VIXERAN - den naturlige kvælstofkilde

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

VIXERAN i hvede

VIXERAN i hvede

Øg udbyttepotentialet i din vinterhvede med kvælstoffikserende bakterier