Resultater fra biodiversitetsprojekt på landbrugsjord i Europa

Pressemeddelelse
Mark og buske

Landmænd fra seks europæiske lande har udforsket hvilke insekter og forskellige arter, der er i og omkring marker – for at skabe et geografisk overblik over hvor og hvilke arter, vi har i landskabet. I fællesskab har landmændene fundet omkring 800 forskellige arter. 

Landmænd har på tværs af Frankrig, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien og Danmark brugt en online app – iNaturalist – til at dele billeder af de insekter, vilde planter, dyr og fugle, de fandt på bedriften. Projektet blev først sat i gang Frankrig i marts og senest afsluttet i Italien sidst i oktober. I Danmark blev projektet kaldt ’Bonden og Biodiversiteten’.

Tilsammen har alle seks lande lavet over 1700 observationer, hvoraf der er identificeret omkring 800 forskellige arter. Mange eksperter fra iNaturalist’s fællesskab har hjulpet med at identificere og verificere de forskellige arter og observationer.

Vinderen af Bonden og Biodiversiteten

Bonden og biodiversiteten

Som en del af projektet er der kåret en vinder i hvert land - ud fra hvor mange observationer de har lavet. I Danmark var vores top observatør Johannes Hellemann – en jagtinteresseret ung landmand på 22 år, som praktiserer no-till på familiebedriften ved Gørlev. 

- Som landmand er jeg ude i marken hver dag, og lige så vel som jeg også er jagtinteresseret, nyder jeg at være i og se på naturen. På vores bedrift har vi altid prioriteret at skabe plads for naturen og vildet, og jeg synes, det var sjovt at få navn på noget af det, som jeg ser på hver dag, men måske ikke kender navnet endnu, siger Johannes Hellemann og fortsætter: 

- Ved man, hvor man skal lede, tager det ikke lang tid at finde noget at tage et billede af. Det kræver bare lidt interesse og en mindre indsats. Jeg fandt blandt andet engkarse, som jeg kun har set vokse ét bestemt sted på vores areal. Derudover har vi også mange viber og harer, som vi ofte ser på vores arealer. 

Foto: Johannes Hellemann

Blandt gode forskellige naturelementer på bedriften har Johannes Hellemann eksempelvis områder med skov, hvor der er placeret stengærder og bufferzoner ud til de dyrkede marker. Omkring mindre vandområder og ved ukurante hjørner og kiler gror der varieret vegetation med forskellige buske, træer, blomstrende planter, majs, kål og meget mere. Ved markkanter er der placeret bunker med afskårne grene, træstammer og halmballer, der får lov til at ligge. 

- Johannes Hellemann er et rigtigt godt eksempel på én af de mange landmænd, der allerede er med til at gøre en forskel for biodiversiteten – både nu og i fremtiden. På længere sigt vil den data, som projektet bidrager med hjælpe os

med viden om, hvilke arter der er, og hvor de er. Hvornår de er aktive i løbet af dagen samt undersøge, hvordan de faktorer kan have en positiv indflydelse for en landbrugspraksis såvel som for biodiversiteten, siger Carina Christine Skovmøller, chef for Bæredygtighed, Public Affairs & Kommunikation ved Syngenta.

Alle arter spiller en rolle i vores økosystem, og nogle af dem udøver forskellige "servicer” – såsom bier, der hjælper med at bestøve blomstrende planter og nyttedyr, der kan hjælpe med at bekæmpe skadedyr i marken.

Både viden og data er afgørende for at finde løsninger, der giver en positiv indvirkning lige netop dér, hvor det giver mening for både produktion og biodiversitet. 

 

Læs mere om projektet og hvilke arter, der er fundet i de seks europæiske lande på vores globale side her

iNaturalist-appen

Appen kan hjælpe med at fortælle, hvad man har fundet, og vil automatisk samle alle observationer på et kort geografisk kort. På den måde får man et overblik over alle observationer, hvor mange forskellige arter der er fundet, samt hvem der har fundet hvad. Billeder og information er tilgængeligt for alle, og det er også muligt at skrive beskeder og spørgsmål til hinanden inde i appen.

Er du interesseret i iNaturalist-appen, er den gratis og du kan finde mere på deres hjemmeside her