Danmark

Sprøjteteknik & minimering af afdrift

I efteråret - hvor du skal bekæmpe græsukrudt i vintersæd - anvender du produkter, der indeholder prosulfocarb. Du kender dem eksempelvis som Boxer og Roxy. Her er det vigtigt at have en god og korrekt anvendelsespraksis for at undgå fordampning og vindafdrift, når du sprøjter med ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb. 

I Danmark er det fra 1. august 2017 et lovkrav at anvende dyser og sprøjteteknik, der giver mindst 75% afdriftsreduktion, når der anvendes midler, som indeholder prosulfocarb. 

I tæt samarbejde med landmænd og SEGES har vi udarbejdet en række materialer, der har fokus på ansvarligt brug af vores produkter - og herunder på siden kan du finde en vejledende film, links og infografikker, der nemt kan downloades til din computer eller telefon.

Sprøjteteknik er afgørende for minimering af afdrift

Link til SEGES film - Udbringer du prosulfocarb korrekt?

Afdrift og fordampning 

I de senere år er der gjort et antal fund af aktivstoffet prosulfocarb på f.eks. frugt og grønsager. Dette er et problem både for økologiske og konventionelle producenter, idet rester af prosulfocarb ikke må kunne detekteres i økologiske afgrøder eller i afgrøder, hvor prosulfocarb ikke er godkendt.

Siden 2014 har Syngenta i samarbejde med SEGES gennemført en række initiativer, for at sikre, at danske landmænd, der bruger prosulfocarb til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, ikke forårsager restkoncentrationsproblemer for producenter af økologiske og konventionelle produkter (især æbler, men også anden frugt og grønt).

Se den nye animationsfilm og du kan læse mere på SEGES hjemmeside her.

 

Gode trin til optimal sprøjteteknik

En korrekt og effektiv sprøjteteknik er afgørende, når der anvendes produkter, som indeholder prosulfocarb. Med korrekt sprøjteteknik mindsker du risikoen for, at der sker fordampning og vindafdrift, hvor aktivstoffet kan sætte sig på frugt og grøntsager i omkringliggende marker. 

I samarbejde med Länsstyrelsen i Sverige kigger vi nærmere på korrekt sprøjteteknik. Derudover tester vi afsætningen på tre af vores dyser:

  • En traditionel fladsprededyse uden afdriftsreduktion

  • En kort injektionsdyse med dobbelt hul, der har 50 procent afdriftsreduktion

  • En lang injektionsdyse med en enkel åbning, der har 90 procent afdriftsreduktion

 

 

Sådan undgår du bedst fordampning og vindafdrift - og får god effekt

 

Det er vigtigt at overveje, hvilke typer af dyser du bruger - samt tidspunkt og vejforhold for hvornår du udbringer bekæmpelse af græsukrudt i efteråret i din vintersæd. 

Herunder finder du yderligere materiale og gennemgang af, hvad du skal tage højde for, for at undgå fordampning og vindafdrift bedst muligt. Du kan nemt downloade vores vejledning om reduceret afdrift af jordmidler - især prosulfocarb-midler og vores infografik, der illustrerer tre trin til at minimere afdrift. 

Minimer afdrift banner

Minimer afdrift

Læs mere om hvordan du bedst minimerer afdrift

Forside fra infoblad om hvordan du minimerer afdrift

Minimer afdrift

Sådan undgår du bedst fordampning og vindafdrift – og får god effekt

Infografik , der viser hvordan du bedst anvender herbicider og minimerer afdrift

Tre trin til at minimere afdrift

Infografik, som viser, hvordan du kan forebygge vindafdrift og fordampning

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Vi arbejder med 4 overordnede kategorier

Sikker og effektiv håndtering af produkter

Sikker og effektiv håndtering af

Faste gode rutiner, gennemgang af etiket, værnemidler og veje til eksponering

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...

easyconnect_logo

Øget sikkerhed med easyconnect

Læs mere om hvordan easyconnect-systemet fungerer

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.