Få hjælp til at beregne din hyvido vinterbyg udsædsmængde

Nyhed - Udsæd
Udsædsberegner på forskellige devices

Der er mange faktorer, der skal være styr på, når det rette plantetal for årets sæson skal findes. Selvom den normale udregningsformel fra lærebøgerne kan se relativ enkel ud, er der flere faktorer, der gør, at du skal være meget præcis i din udsædsmængde. I vores udsædsberegner tager vi derfor højde for: 

  • Afgrøde
  • Sort
  • Sådato
  • Lokalitet
  • Såbed
  • Jordfugtighed
  • Tusindkornsvægt

Hver af de ovenstående parametre har indflydelse på det optimale antal kerner/kg, du skal så ud i marken. Alle har de indflydelse på plantens evne til at lave sideskud, hvilket i sidste ende er med til at bestemme antallet af aks.

Hver af de ovenstående parametre har indflydelse på det optimale antal kerner/kg, du skal så ud i marken. Alle har de indflydelse på plantens evne til at lave sideskud, hvilket i sidste ende er med til at bestemme antallet af aks.

Hvor mange planter pr. hektar? 

I hybridvinterbyg skal du sigte efter 650 aks pr. kvadratmeter. Det optimale plantetal til at opnå denne mængde aks er en variabel størrelse, der ændrer sig på baggrund af de ovenstående faktorer, hvor især sådato har stor indflydelse. Det skyldes at antallet af graddage og varmetimer, din afgrøde bliver udsat for, har betydning for dannelsen af sideskud.

Du skal i sidste ende opnå optimal tæthed på hele marken, så afgrøden effektivt kan konkurrere med ukrudt, og så de enkelte planter ikke tvinger hinanden unødigt opad og øger risikoen for lejesæd. 

I vintersæd kan der ligeledes være udfordringer med udvintring og sneskimmel i for tætsåede afgrøder. Desto flere sideskud, der er potentiale for at din afgrøde kan danne, desto færre planter skal du så ud. 

Derfor er din nøjagtige lokation også vigtig – bor du i Vendsyssel, skal du ikke så samme antal kerner ud 1. september, som din kollega i Tønder. Vores udsædsberegner tager udgangspunkt i historisk vejrdata for de seneste ti år og giver dig et optimalt skøn af, hvad vækstpotentialet er for dine afgrøde den valgte sådato på din præcise lokation. 

Husk derfor, at du skal bruge beregneren på præcis den dag, du sår. Bliver såning udskudt en uge, skal du lave en ny beregning. 

Så den rette sort tidligt og gå ned i udsædsmængde

Det er ikke kun sådatoen, der har indflydelse på udsædsmængden – også den enkelte sort har sit eget plantetal, da nogle sorter er mere sideskudsvillige end andre. Syngentas hybrid vinterbyg sorter dig mulighed for at gå ned i plantetal, sparre på udsæden og stadig opnå optimale udbytter.

Den rette udsædsmængde har også indflydelse på det senere behov for input såsom vækstregulering, og kan derfor i sidste ende sparre dig for flere vanskeligheder i løbet af sæsonen. Det er ved såning, du skaber grundlaget for din afgrødes vækstsæson.

Klik her, og kom i gang med at beregne din udsædsmængde