You are here

Reglerne på efterafgrøder kan delvis afhjælpes med tidlig såning

Nyhed - Udsæd
12.05.2021

Med de skærpede areal krav til målrettet efterafgrøder, er det vigtigt at bruge de nye værktøjer, der foreligger.

Fra i år er det igen muligt at etablere vinterhvede, vinterrug og vinterbyg, som er sået før den 7. september, til at tælle med som målrettet efterafgrøde. Reglerne til kommende efterår forbedret så tidlig sået vintersæd kan erstatte traditionelle efterafgrøder i forholdet 1:2, og derved reducere arealet med efterafgrøder, som er forholdsvis bes dyre at etablere. 

Tidlig såning

Tidlig såning øger samtidig udbytte-potentiale i afgrøder og sorter som er velegnet til dette formål. Vi har hos Syngenta udviklet Hybridvinterbyg sorter, som er særdeles velegnet til tidlig såning. Hybriderne har en krybende vækst i efteråret, med en god rodudvikling og med mange varmegrader i efteråret opnås en tilpas buskning. Hybridvinterbyg sorterne kan etableres med et lille planteantal ( 110 – 130 pl./m2), hvilket har vist sig i praksis at være tilstrækkeligt til at opnå 650 stk. aks til høst som er det optimale for topudbytte. En lang række konventionelle sorter af vinterbyg er ikke velegnet til tidlig såning, da de har en mere gejl vækst og kan ligefrem gå i leje i efteråret, hvis de etableres tidligt.

Tidlig såning af vintersæd kan give større udfordringer med nogle ukrudtsarter, herunder græsukrudt. Derfor er det vigtigt, at man kender sit ukrudt og derefter har en strategi klar på hvordan man får det bekæmpet i efteråret. Her er det vigtigt at vide, at Hybridbyg konkurrerer særdeles godt med græsukrudt, på grund af den meget vegetative og meget skyggende vækst. Ved tidlig såning bør du også være særligt opmærksom på bladlus, som kan overføre havrerødsot. En eller to velplacerede sprøjtninger kan være nødvendigt i efteråret, hvis der er høje gennemsnitstemperaturer, som kan fremme lusenes udvikling.

Hvad siger landmændene fra "Tre landmænd skriver dagbog"?:

”Jeg sår den første uge i september, gerne allerede d. 1. september, så jeg kan tælle det med i efterafgrøde beregningerne”               

Jan Skovhøj

Vi sår den første uge i september, dels for at få den med i efterafgrøde beregningen og fordi det plejer at give en flot vinterbyg - plus, man sparer udsæd ved at så den tidligt

Lars Storm ​

Grundlaget blev lagt i efteråret. Nu skal marken bare holdes ved lige, så jeg kan holde det fulde udbyttepotentiale i behold indtil vi høster om fire måneders tid

Bo Ritterbusch