GRObund - Hvem er forsøgsværterne?

GRObund - Hvad sker der i marken
GRObund - de tre værtslandmænd involveret i projektet

Fra venstre: Niels-Erik Halgaard, Jens Richter Jungersen & Simon Christensen.

Til at undersøge de tre dyrkningssystemer har vi allieret os med tre forsøgsværter. De tre landmænd er udvalgt, fordi de har erfaring med reduceret jordbearbejdning og har tilføjet deres jord organisk materiale, således at den er biologisk aktiv. Herved er der et rimeligt udgangspunkt for, at dyrkning efter principperne i conservation agriculture (CA) kan lykkedes, fordi dette system netop er afhængig af biologisk aktivitet.

Projektet GRObund udføres med hjælp og koordinering fra SEGES, mens forsøgsværternes lokale konsulenter hjælper med de driftsmæssige beslutninger, således at hvert system dyrkes optimalt.

 

Niels-Erik Halgaard - Nørre Halgaard - Holstebro

Niels-Erik Halgaard driver Nørre Halgaard ved Holstebro. Jorden dyrkes med stivelseskartofler, hestebønner, vinterraps, korn og græsfrø. I alt dyrkes cirka 400 hektar. To tredjedele af halmen nedmuldes, og der har været udbragt gylle. På bedriften har der hidtil været pløjet forud for kartofler og efter græsfrø, inden etablering af vintersæd. Men nu er Niels-Erik Halgaard begyndt kun at harve forud for kartofler. Måske kan GRObund være med til at afklare, om det kan lade sig gøre komme ud af frøgræs uden brug af plov. 

Jorden på forsøgsarealet ved Nørre Halgaard er sandblandet lerjord JB 3-4. Selvom det er den lokation med mest nedbør, vil den opleves tør, da sandjorden ikke kan tilbageholde meget vand.

 

JSJ-agro - Jens Richter Jungersen & Christian Sommerlund - Birkelse

Medejer Jens Richter Jungersen og driftsleder Christian Sommerlund er værter for forsøget ved Birkelse, på driftsfællesskabet JSJ-Agros jord.  

JSJ-Agro driver 4.000 hektar med vinterhvede, vinterrug, vinterraps, vinterbyg, vårbyg, vårhavre, hestebønner, ærter, rajgræs, kartofler og juletræer. To tredjedele af halmen snittes på ejendommen, og der tilføres kyllingemøg på regelmæssig basis. På bedriften pløjes i 4 ud af 5 år, men der rådes også over harver og såmaskiner, som kan køre i jord, som ikke er pløjet.   

Forsøgsarealet er placeret på en siltholdig gammel søbund, JB 10, på en egn med regelmæssig nedbør. 

 

Simon Christensen - Rødkildegaarden - Slagelse

Landmand Simon Christensen er vært for forsøget tæt ved Slagelse. På Rødkildegaarden dyrkes cirka 500 hektar med korn, vinterraps, græsfrø og hvidkløver. Langt størstedelen af halmen snittes, og derudover tilføres markerne gylle fra gårdens grisebesætning. Jorden har været drevet uden plov siden år 2000, og der forefindes derfor ikke længere plov på bedriften. Derfor pløjer og sår en nabo de pløjede parceller i forsøget. Ligeledes såes CA-parcellerne med en såmaskine ude fra. 

Jorden på Rødkildegaarden er overvejende JB 6. 

 

Læs mere om baggrunden for projektet her

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta