Før høst: Status i forsøgsmarken ved Slagelse

GRObund - Hvad sker der i marken

I hestebønnemarken ved Rødkildegaarden nær Slagelse er det tydeligt, at sommeren har været til den tørre side. Den omkringliggende vårbygmark er allerede ved at være klar til mejetærskeren, modsat på Fyn og Jylland, hvor høsten kun lige er startet. I parcellerne er især planter i de pløjede parceller tørkepræget. Planterne har mistet næsten alle blade og flere bælge er blevet brune og læderagtige.

Overblik over forsøgsmarken og storebælt i det fjerne.

Etablering og vækstsæsonen

I alle parceller har der været en fin jævn etablering med hele 55-60 planter per kvadratmeter. Det umiddelbare indtryk er, at planterne i parcellerne - etableret uden jordbearbejdning - er cirka 10 centimeter lavere end parcellerne hvor der enten er pløjet eller harvet i forbindelse med etableringen.

Parcellener fremstår generelt rene for ukrudt. I takt med at afgrøden lysner op er der dog en smule ny ukrudt på vej.
I løbet af sæsonen har der været observeret bid af bladrandbiller i alle parceller uanset dyrkningssystem, men ikke i et omfang som har udløst behandling.

Sammenligning af planter fra forskellige parceller med de tre dyrkningssystemer.

Det bemærkes, at der er flere blade på planterne fra parcellerne etableret efter principperne i Conservation Agriculture. 

Som tidligere nævnt fremstår især de pløjede parceller mere tørkepræget og med færrest blade på planterne. Derimod har planterne i parcellerne - sået uden jordbearbejdning som CA-principperne foreskriver - flere blade. Forskellen kan skyldes vandforsyning, men også at bønnerne, som er etableret uden jordbearbejdning, har været langsommere til at komme i gang og derfor ikke er ligeså tæt på modenhed.

Hvorvidt denne visuelle forskel giver forskel i udbytte bliver rigtig spændende at se til høst.

Udfordring i marken

Her sidst på sæsonen er en anden udfordring dukket op. En del af planterne er knækket ned, hvilket må forventes at blive en udfordring til høst. Normalt kan nedknækkede planter skyldes kraftige byger, men umiddelbart har området ikke været præget af voldstomt vejr. Kun en enkel kraftig byge har der været over marken.

Det bliver under alle omstændigheder spændende at se de endelige høstresultater. 

En del af hestebønnerne er nedknækket, hvilket må forventes at medføre ekstra udfordringer til høst.

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta