GRObund- & CarbonFarm event i Nordjylland satte fokus på jord og dyrkningssystemer

GRObund - Hvad sker der i marken

Den 13. juni holdte Syngenta i samarbejde med Seges Innovation, Agri Nord og FRDK en spændende dag i GRObund forsøgsmarken hos JSJ-agro ved Birkelse og CarbonFarm projektet ved Jerslev.

 

GRObund - Marbesøg hos JSJ-agro ved Birkelse

50 landmænd og konsulenter var samlet for at høre og se mere om jordens sundhed, udbytte og økonomi samt udfordringer i det Nordjyske.

 

Besøg hos JSJ-agro og GRObund-forsøgsmarken 

Dagen startede i de smukke omgivelser på Birkelse gods, hvor medejer af JSJ-agro, Jens Richter Jungersen, og driftsleder Christian Sommerlund bød velkommen og præsenterede bedriften. Én af de større udfordringer hos JSJ-agro er den gamle søbund, som bedriften råder over. 

Netop mulighederne for at undersøge dyrkningsmetoder, der kan give en større dyrkningssikkerhed på de lavtliggende og våde jorde, er en af årsagerne til at JSJ-agro deltager i GRObund-projektet. 

De lavtliggende arealer, der både er våde og kolde, giver en kortere vækstsæson sammenlignet med det sydlige Danmark, og det er en general udfordring i Nordjylland. De kolde jorde betyder en senere høst, og dermed en senere etablering af efterafgrøder, der oven i købet er langsomt voksende på grund af den lavere jordtemperatur. Derudover er der nogle særlige udfordringer for dyrkningsmetoden, conservation agriculture. 

Det blev præsenteret af den lokale rådgivningsvirksomhed, Agri Nord.

Kulden volder også problemer for vårafgrøderne, der har en senere vækststart. Dyrkes jorden med CA-principperne bliver de problemer mere udtalte, fordi jorden ikke bearbejdes. Det skyldes, at jordbearbejdningen starter nedbrydningen af det organiske materiale, og det medfører en opvarmning af jorden. 

Både vårafgrøder og efterafgrøder er vigtige elementer i CA-dyrkningssystemer for at undgå opformering af græsukrudt og opretholde en god jordstruktur. Derfor bliver det spændende at følge forsøget de næste år, hvor der i efteråret skal sås efterafgrøder og til foråret sås vårbyg. 

I marken blev der blev kigget på etableringen af vinterhveden og forskellene i etableringen. Det var blandt andet tydeligt at se, at rækkeafstanden var større i CA-parcellerne end i de øvrige. Det skyldes, at der er blevet brugt en anden såmaskine, som er designet til CA (direkte såning). Visuelt så det ud til, at hveden stod bedre i de bearbejdede marker. Dog viser en nylig plantetælling fra SEGES Innovation, at der stort set er lige mange planter i alle parcellerne. 

Derudover blev det også observeret, at afgrøderesterne fra hestebønnerne – der havde ligget oven på jorden i parcellerne for reduceret jordbearbejdning og CA – allerede var blevet nedbrudt af jordens makro- og mikroorganismer. Der blev også gravet en del huller i marken for blandt andet at se efter pløjesåler, rodudvikling, regnormegange og ikke mindst silt, som er kendetegnet for den gamle søbund, som marken ligger på. 

GRObund - Birkelse - Silt jord

Overordnet set stod hveden sund og flot i alle tre dyrkningssystemer, og det bliver rigtigt spændende at se resultaterne, når der bliver høstet senere hen på sommeren. 

Efter markbesøget og en smule regn på en ellers solrig dag blev resultater fra første år gennemgået fra Birkelse. Du kan se og læse om resultaterne her.  

Efter frokosten blev der kigget på et nærtliggende FRDK-forsøg kaldet CarbonFarm, der kører på femte år hos Søren Havgaard Christensen. Her blev der også kigget jord og forskelle mellem tre dyrkningssystemer. Læs mere om CarbonFarm på FRDKs hjemmeside.

Tak til alle, der deltog.

Hvis du kunne tænke dig at komme med næste gang, vi tager i marken - så følg os på Facebook, og hold øje med det næste event - det bliver i Holstebro til efteråret, hvor fokus bliver på efterafgrøder.

Skrevet af

Mathias Næsby - Syngenta
Mathias Næsby
perm_identity
Syngenta