Syngentas nye jordsensor testes i forsøget GRObund

GRObund - Hvad sker der i marken

Syngenta har i samarbejde med det ungarske institut for jordbundsvidenskab udviklet en sensor til bestemmelse af jordens sundhed og kvalitet. Lige nu testes sensoren internt af Syngenta over hele Europa, og i Danmark har vi valgt at teste den i forsøget GRObund, hvor vi håber at sensoren kan give et indblik i hvordan de forskellige typer af jordbearbejdning påvirker jordens kvalitet. Jordsensoren er en automatisk sensor til evaluering af jordens biodiversitet, jordkvalitet og økosystemstabilitet, og er derfor meget anvendelig i sammenhængen med GRObund.

Sensoren har navnet EDAPHOLOG, der kommer af ordet edaphologi, der betyder læren om jordens indflydelse på levende organismer, og netop de levende organismer spiller en vigtig rolle i sensorens målemetoder. Sensoren måler nemlig de insekter, der lever i jorden, for eksempel springhaler eller mider. Målingerne foretages gennem jordprøver, der tages i den mark hvor jordkvaliteten ønskes testet. I første omgang har vi taget jordprøver i den del af GRObund forsøget der ligger på Rødkildegård i Slagelse, og vi er gået i gang med at teste både sensoren og jordkvaliteten. 

Billede af udtagelsen af jordprøver med en specialdesignet jordprøvetager, der minimerer jordpakningen og dermed skåner de jordlevende insekter.
 

Der skal i alt udtages ni jordprøver fra den mark hvor jordkvaliteten skal testes, og disse jordprøver placeres øverst i sensoren hvor der er en specialdesignet bakke, der tillader insekterne at falde igennem bakken. For at sikre at alle insekterne kommer ud af jorden, er der monteret en varmelampe på sensoren der udtørrer jorden fra toppen af. Dette får insekterne til at søge ned imod den vådere jord og til sidst vil insekterne falde gennem bakken. Under bakken er der placeret en tragt der fører insekterne til en optisk enhed der affotograferer insekterne, og med hjælp fra sensorens computer kan artsbestemme de enkelte insekter.

 

Billede af en af de ni jordprøver der skal udtages i den mark hvor jordkvaliteten skal testes.

Sensoren registrerer dermed både hvilke arter der er til stede, hvor mange forskellige arter der er til stede, samt det samlede antal af insekter og det samlede antal af de enkelte arter. Ud fra disse tal kan sensoren beregne jordkvaliteten, den økologiske kvalitet af jordbiodiversiteten og økosystemets kvalitet ud fra anerkendte og veldokumenterede modeller.

Det lyder måske underligt at man blandt andet skulle kunne måle jordkvaliteten ud fra de insekter, der lever i jorden. Men fordi de insekter, der lever i jorden typisk, er meget små (0.2-2 mm), og har en begrænset bevægelighed, er de meget sensitive over for ændringer i jordkvaliteten. De har derfor vist sig at være gode indikatorer for jordens helbred. Desuden spille de jordlevende organismer en stor rolle i blandt andet genanvendelse af næringsstoffer, og derfor er det særligt interessant at overvåge jordsundheden på landbrugsjorden, da en sund jord kan betyde en sundere afgrøde og et større udbytte. 

Hør Jakob ekstern planteavlskonsulent fra VKST forklare, hvorfor det blandt andet er vigtigt at samle en masse data for de tre forskellige dyrkningssystemer i afsnittet nedenfor:

 

Vi glæder os til at få taget en masse målinger med sensorerne i GRObund forsøget, og bruge disse målinger som endnu en parameter til at vurdere effekten af de tre dyrkningssystemer.

Skrevet af

Mathias Næsby - Syngenta
Mathias Næsby
perm_identity
Syngenta