Forskelle mellem gødskningsstrategier på de tre forsøgslokaliteter

GRObund - Hvad sker der i marken
GRObund - Forår 2022 i forsøgsparcellerne med vinterhvede

Parcellerne i GRObund-forsøget står lige nu alle med en flot og veletableret vinterhvede, hvor forfrugten til hveden var hestebønner. 

Hestebønnerne efterlader en masse kvælstof (N) i rødderne efter at de er blevet høstet, og har derfor en god forfrugtsværdi. På grund af den gode forfrugtsværdi er der ikke blevet tilført startgødning på 2 ud af 3 af GRObunds lokaliteter. Kun hos JSJ-Agro ved Birkelse, er der blevet tilført 7 kg N ved etablering i form af DAP-gødning. Og indtil videre har gødskningsstrategierne på de tre lokaliteter været forskellige gennem vækstsæsonen. 

 

 

Faktaboks

I landbruget tilføres der gødning for at få planterne til at vokse. 

Gødning kan tilføres på mange forskellige måder og i forskellige forme. Det kan for eksempel være ved husdyrgødning, der består af efterladenskaber fra landbrugsdyr eller kunstigt fremstillet gødning, som enten kan være på væske eller pille form. Afgrøden, der er dyrket forud for den nuværende afgrøde – kaldes også for forfrugt, har også en indvirkning på mængden af næringsstoffer, som er i jorden. 

Ved at planlægge tilførelsen af gødning og sprede gødningen ud over flere tildelinger kan man styrke planten i de perioder, der er vigtige for blandt andet udbytte og kvalitet samt få en mere harmonisk vækst over hele vækstsæsonen.  

 

Rødkildegaarden ved Slagelse 

GRObund - Hvad sker der i marken ved gylleudbringning i Slagelse

Foto: Rester af svinegylle (gul) og handelsgødning (rød) i forsøgsmarken på Rødkildegaarden i april.

 

På Rødekildegaarden, hvor de ud over planteavl har en stor svinebesætning, har de naturligvis udbragt svinegylle. Tildelingsstrategien på bedriften består af to tildelinger, hvor den første tildeling var i midten af marts. Der blev udbragt samlet 35 ton svinegylle pr hektar, hvilket svarer til 108 kg N per hektar. Anden og sidste tildeling fandt sted i slutningen af april hvor der blev kørt 48 kg N på i form af flydende NS 24-6 gødning. 

Den anden tildeling var ifølge konsulenten Jakob Antonissen Jensen nødvendig for at undgå at afgrøden kom til at mangle svovl (S). Samlet set er der på Rødekildegaarden blevet tildelt 156 kg N per hektar, og de stigende N priser har ikke påvirket gødskningsstrategien - primært fordi de selv producerer svinegyllen.

 

Nørre Halgaard ved Holstebro 

På Nørre Halgaard ved Holstebro består strategien af en tredeling med handelsgødning. Her blev der udbragt 52 kg N per hektar den 11. marts, 53 kg N per hektar den 5. april og igen midt i maj med 54 kg N. Det svarer samlet til 158 kg N per hektar. 

Mød Jakob Antonissen Jensen, VKST, ekstern rådgiver på Rødkildegaarden ved Slagelse

 

JSJ-Agro ved Birkelse 

GRObund - Rester af kyllingemøg (gul) og handelsgødning (rød) i forsøgsmarken på Rødkildegaarden i april

Foto: Rester af kyllingemøg (gul) og handelsgødning (rød) i forsøgsmarken på Rødkildegaarden i april.

Udover de 7 kg N, der blev givet ved etableringen af afgrøden, er der også blevet tildelt gødning efter en tredelingsstrategi i parcellerne ved Birkelse. 

JSJ-Agro har også brugt husdyrgødning, men her er det dog kyllingemøg i stedet for svinegylle, som blev brugt på Rødekildegaarden. Den 8. marts blevet der udbragt 3 ton kyllingemøg per hektar hvilket svarer til 51 kg N per hektar. En måned senere (den 1. april) blev der tildelt 69 kg N per hektar - i form af en handelsgødning - og i starten af maj blev der igen tildelt N i form af handelsgødning. Denne gang 41 kg per hektar. Derudover blev der tildelt 20 kg N yderligere i slutningen af maj, på de steder, hvor der er behov for det. Samlet set bliver det en total tilførsel af N på 188 kg per hektar. 

Ifølge driftsleder Christian Sommerlund, JSJ-Agro, har de været særligt påpasselige i år med ikke at tildele mere gødning end højest nødvendigt. Det er i håbet om, at kunne strække deres lager lidt ind i næste sæson, således at de ikke skal ud at investere i lige så meget af den nu dyre gødning. 

Ifølge en gødningsanalyse i Landbrugsavisen er dette også den anbefalede strategi. Her anbefaler Henrik Mulvad Madsen fra AgroMarkets at landmænd skal gemme ”en sjat” gødning til næste år, da det forventes at priserne vil forblive høje. Han vurderer også at det økonomiske optimum for vinterhvede i 2022 ligger cirka på 180 kg N per hektar.

 

Det bliver spændende at se hvordan de forskellige gødskningsstrategier afspejler sig i resultaterne og med de høje energipriser. I mellemtiden så følg med herinde og følg os på Facebook, hvor vi slår opdateringer og nyheder op løbende. 

 

Skrevet af

Mathias Næsby - Syngenta
Mathias Næsby
perm_identity
Syngenta