Før høst: Besøg hos forsøgsvært Niels-Erik Halgaard ved Holstebro

GRObund - Hvad sker der i marken

I slutningen af juli besøgte vi GROBund forsøgsmarken sammen med vært Niels-Erik Halgaard. Takket være ustadigt bygevej var der ophold i den eller forestående høst, og Niels-Erik havde tid at vise rundt i forsøgsmarken.

Ved ankomst til marken bliver man mødt af en veletableret blomsterstribe. På trods af næsten ingen nedbør den seneste halvanden måned står marken overordnet set grøn og veletableret. Derudover ses mange hvide sommerfugle flyve over marken. Niels-Erik fortæller, at sommerfuglene har været i marken over en længere periode. 

 

Ved ankomst til forsøgsmarken med hestebønner bydes man velkommen af denne flotte blomsterstribe.

På billedet ovenfor ses, at man ved ankomst til forsøgsmarken med hestebønner bydes velkommen af den flotte blomsterstribe. Billedet med forsøgsmarken set fra oven, kan man skimte solcellerne på FaunaPhotonics tre insektsensorer i midten af marken. 

Udbytteforventning

Ved gennemgang af parcellerne var det tydeligt, at afgrødehøjden i parcellerne med Conservation Agriculture, som er sået med en No-till såmaskine, var noget lavere end i de jordbearbejdede parceller.
Forskellen kan måske skyldes, at der ikke er blevet mineraliseret kvælstof i CA-parcellerne. 

Ved fremspiring var det umiddelbare visuelle indtryk, at der var færre planter i CA-parcellen. Den efterfølgende optælling har dog vist, at det ikke var tilfældet.

Om forskellen i højde giver forskel i udbytte er svært at vurdere. En hurtig optælling af antal bælge pr. plante og antal bønner i bælgene afslørede ikke nogen entydig forskel.

I denne parcel - sået med en No-Till såmaskine - ses en del halm på jordoverfladen.

På billedet ovenfor ses et fornuftigt antal bælg, og rimelig sunde planter var fælles træk i alle parceller. I denne parcel - sået med en No-Till såmaskine - ses en del halm på jordoverfladen. 

Ukrudtstryk

Generelt fremstod marken med minimal forekomst af ukrudt bortset fra enkelte spredte agerkål. 

Et kig ned i afgrøden afslørede helt sort jord i den pløjede parcel. I CA-parcellen lå en del halm og stubrester på overfladen. I parcellen med reduceret jordbearbejdning var der få afgrøderester på jordoverfladen, samt spredt enårig rapgræs, dog ikke i et omfang, der kan nå at påvirke hestebønnerne.

Hele forsøgsarealet er nedvisnet med 960g glyphosat i marts. Mens der er bekæmpet ukrudt med Fenix 1,08 L/ha. 

Spredt forekomst af små en-årige rapgræs i bunden af parcellerne med reduceret jordbearbedning

I billedet ovenfor ses spredt forekomst af små enårige rapgræs i bunden af parcellerne med reduceret jordbearbejdning. Dog er alle parceller overordnet set - uanset jordbearbejdning - meget rene. 

Der er ikke bekæmpet sygdom og skadedyr i parcellerne. Enkelte angreb af rust var synlige på besøgsdagen. Ligeledes har chokoladeplet, vikkeskimmel samt bladrandbiller været observeret, men ikke i et omfang, som har udløst behandling.

Alt i alt en veletableret mark, som bliver rigtig interessant at følge til høst.

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta