Etablering af hestebønner på forsøgsarealet hos Jens Richter Jungersen & Christian Sommerlund ved Birkelse

GRObund - Hvad sker der i marken
Grobund

I høj sol og med en frisk vind blev hestebønnerne lagt i jorden i storparcellerne hos JSJ agro den 9. april 2021.

Parcellerne er hver cirka en hektar store. Hestebønnerne er af sorten Stella. Udsædsmængden var 245kg pr hektar, hvor der jordbearbejdes, hvilket gerne skulle resultere i 40 planter pr kvadratmeter.

  1. I parcellerne med traditionel jordbearbejdning blev jorden pløjet dagen inden såning med en Väderstad Spirit såmaskine, som er opbygget med disc-harve, pakkehjul, såskær og efterharve.
  2. Parcellerne med reduceret jordbearbejdning er ligeledes sået med Väderstad såmaskinen. Forud for såning er jorden harvet op i 15-18 cm dybde og ikke pakket efterfølgende.
  3. I parcellerne med Conservation Agriculture er der sået med en Claydon stripp till såmaskine. Denne såmaskine er udstyret med en smal gruppetand, som bearbejder en smal stribe jord foran såtænderne. Gruppetanden var indstillet til  9-10 cm dybde - samme dybde som sådybden. Der er sået 280 kg udsæd i parcellen.

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta