Såning af hestebønner hos forsøgsvært Niels-Erik Halgaard ved Holstebro

GRObund - Hvad sker der i marken

Den 20. april 2021 blev hestebønnerne sået ved forsøgsvært Niels-Erik Halgaard, på Nørre Halgaard tæt ved Holstebro.

På marken har der siden høsten 2020 været etableret en efterafgrøde. Efter vinteren var kun en smule visne olieræddike-stængler tilbage. Efterafgrøden var etableret med en øverlig harvning.

Den pløjede parcel er pløjet med bedriftens plov med packomat jordpakker, og herefter sået med en Väderstad Spirit såmaskine.

I parcellen med reduceret jordbearbejdning er jorden harvet i 12 cm. dybde og herefter sået med Väderstad Spirit såmaskine.

Såning af hestebønner - GRObund

Foto Niels Holmgaard, Sagro. Såning af hestebønner i efterafgrøde rester den 20 april. Virkar no-till såmaskinen er udstyret med en bølget disk, efterfulgt af en smal tand. Sårillen lukkes med to vinklede pakkehjul. 

CA-parcellen er etableret med en no-till Virkar såmaskine, som er lejet ind til opgaven. Såaggregatet er udstyret med et bøjlet skiveskær efterfulgt af en smal tand, slutteligt lukkes og pakkes sårillen med to vinklede pakkehjul.

Alle parceller er efter såning tromlet. Niels-Erik Halgaard vurderer efter såning, at det færdige resultat ser godt ud.

Niels-Erik Halgaard pløjer normalt forud for kartofler, men er de senere år begyndt at harve i stedet. Hidtil er der typisk blevet pløjet efter frøgræs, men hvis hestebønner og direkte såning er en succes, kunne det måske være en interessant måde at omlægge frøgræs på i fremtiden.

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta