You are here

Virus gulsot

Virusgulsot kan forårsages af Beet mild yellowing virus (BMYV), Beet chlorotic virus (BChV) og Beet yellows virus (BYV). Af disse er BMYV den almindeligste og vigtigste i Skandinavien. BMYV spredes til sukkerroen med lus. Det er først og fremmest ferskenbladlusen Myzus persicae, der er en vigtig smittespreder, men også andre lusearter kan overføre virusset i forbindelse med, at de suger bladsaft fra roeplanterne. Det er først nogle uger efter, at virusset er blevet overført til en roeplante, at bladtoppen begynder at udvise gullige symptomer. Tidlige angreb giver størst høstreduktion.

Sukkerroemark med gule pletter

Mark, inficeret med virusgulsot.

Blad med gule pletter

Blad, inficeret med virusgulsot.

 

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?


  • Vælg en bejdsning, der effektivt kontrollerer lusene den første tid.
  • Hold øje med og bekæmp bladlus iht. anbefalinger