Vækstregulering - hvordan gør du?| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Vækstregulering - hvordan gør du?

Vækstregulering med Moddus Start

Vækstregulering beskytter dine afgrøder mod lejesæd og er med til at sikre potentialet for højt udbytte i dine marker. Under vækstsæsonen er afgrøden udsat for mange belastninger. Barsk vejr med regn og blæst samt tidlig såning, milde vintre, lune forår samt større mængder kvælstof til rådighed er alle faktorer, som øger risikoen for lejesæd og dermed behovet for vækstregulering. Jo bedre rustet afgrøden er des større er chancen for at få et godt resultat og en god høst.

Vækstregulering på det rigtige tidspunkt hjælper dig med at styrke din afgrøde. Det er behandlingstidspunktet, der bestemmer, hvilken del af afgrøden du styrker. Med den rette strategi kan du give afgrøden bedre vækstbetingelser og bevare det potentiale, som findes i marken. Moddus Start har en ny formulering, som sikrer en hurtigere og mere effektiv fordeling og optagelse i din afgrøde. Både på de små oprette planter i buskningen og helt frem til skridning. Moddus Start virker effektivt også under kølige forhold. Men for alle vækstreguleringsmidler gælder, at der skal være aktiv vækst i afgrøden, før de virker.

Læs mere i vores guide om hvordan du vækstregulerer for at opnå det bedste resultat - download guiden her

Følg med #RØDDERNE ud i marken

I en serie af videoer har #RØDDERNE i løbet af foråret 2018 været i marken med fokus på vækstregulering. #RØDDERNE har fulgt vækststadierne og rådgivet om, hvordan du med vækstregulering bedst kan forebygge lejesæd.

Se med herunder, hvor Mogens i seriens sidste video fortæller mere om vækstregulering, når det er meget varmt som i dette forår og se alle tre videoer her og få rådgivning om, hvordan du med den rette strategi for blandt andet vækstregulering kan værne om potentialet i dine marker og sikre en vellykket høst. 

#RØDDERNE er selvfølgelig ude i marken igen i år og du har mulighed for at komme med. Følg os enten på Facebook eller abonner på vores Youtube-kanal - så er du sikker på at få besked, når vi er klar med de nye videoer.

Billede af forside på guiden - kunsten at vækstregulere

Vækstregulering - din guide

Hvornår og hvorfor skal du vækstregulere - læs mere i vores guide

Hvad er lejesæd?

Kraftig regn og stærk vind kan medføre lejesæd på kornmarker. Store aks på lange strå stiller høje krav til stråstyrke og rodstyrke. I hårdt vejrlig kan belastningen på planten blive så betydelig, at strået knækker eller, at roden giver efter. Heldigvis findes der gode muligheder for effektivt at forebygge lejesæd. Læs mere om strå-lejesæd og rod-lejesæd herunder. 

Rod-lejesæd

Hvor godt en plante er forankret i jorden afhænger af rodsystemets spredning og dybde. Kraftig sommerregn kan forringe jordens struktur så meget, at roden ikke kan holde planten oprejst. Rod-lejesæd er mest udbredt under våde forhold og på lettere jorde eller humusjorde. Risiko øges ved tæt plantebestand

Rod lejesæd
strå lejesæd

Strå-lejesæd

Hvert strå i en plante skal kunne bære et fyldt, tungt aks. Stråets styrke og stivhed afgøres af dets diameter og tykkelse. Normalt knækker hvede ved de første internodier og byg knækker i den øverste del af strået. Strå-lejesæd opstår på grund af, at strået er for svagt i forhold til sin længde og derfor ikke kan
stå imod vejr og vind. Dette sker oftest senere på sæsonen

Hvornår skal du vækstregulere

En plante i stadie 25 - buskning

Vækstregulering ved buskning - st 25-29

Tidlig vækstregulering ved buskning stimulerer rodudvikling og harmonerer vækst og dannelse af sideskud, hvilket reducere risikoen for rod-lejesæd. 

En tidlig behandling stiller særlige krav til midlets egenskaber, da planten er mindre og temperaturen lavere.

Moddus Start:
• Kan anvendes fra 6 grader såfremt der er aktiv vækst i afgrøden
• Er tilpasset til brug på mindre planter gennem bedre fordeling og øget optagelse
• Er særdeles blandbar i sprøjten og skummer ikke.

Læs mere om tidlig vækstregulering i vores guide.

En plante i stadie 31 - begyndende strækning

Vækstregulering ved begyndende strækning – st 31-32

Vækstregulering ved begyndende strækning styrker og forkorter strået, hvilket minimerer risikoen for lejesæd.

Vækstregulering ved begyndende strækning (st 31-32):
• Stærkere og tykkere stængler.
• Reduceret afgrødehøjde.
• Blanding med svampemidler/triazoler, kan give ekstra effekt af Moddus Start og Moddus M.

For at få den bedste effekt, er det vigtigt, at afgrøden er i aktiv vækst og ikke er stresset.

Læs mere om hvornår du skal vækstregulere i vores guide - tryk på download herunder

En plante i stadie 37-39 - sen strækning

Vækstregulering ved sen strækning - st 37-49

En senere behandling omkring fanebladets fremkomst, har størst effekt på den øvre del af stænglen, hvor strået forstærkes og bliver kraftigere og samtidig giver beskyttelse mod aksnedknækning. 

Vækstregulering ved sen strækning (stadie 37-49):
• Forstærker øvre del af strået.
• Kraftig højdereduktion.
• Begrænser aksnedknækning.

Behandlingen forkorter stængelstykket mellem faneblad og aks.

Læs mere om sen behandling i vores guide om vækstregulering - download guiden herunder