Er du også Øldyrker

Øldyrkerne logo

Avler du maltbyg i Danmark, er du med til at forsyne malterier og bryggerier med kvalitetsprodukter til ølproduktion i verdensklasse. Det er din særlige ekspertise og konsekvente indsats som maltbygavler, samt forædlernes vedholdende arbejde for højtydende og dyrkningssikre sorter, der danner grundlag for kvalitetsøl. 

Derfor udgør vi i fællesskab ØLDYRKERNE! Vi tror på, at det at dyrke maltbyg er en disciplin vi i fællesskab med dygtige landmænd skal holde os skarpe på.

Med de rette sorter og den rette vejledning kan de danske ØLDYRKERE blive ved at med at levere kvalitet til verdens bryggerier – en produktion vi kan være stolte af!

Maltbyg

Maltbyg dyrkes primært af bygsorter, der særligt egner sig til maltning – den indledende proces i øldyrkning. 

Prisen for maltbyg gør den til en attraktiv afgrøde at dyrke, men som avler skal du være opmærksom på, at der stilles særlige krav til afgrødekvaliteten, før din vårbyg kan blåstemples til malt af malterier og bryggerier.

Vil du derfor dyrke maltbyg, skal det ske med sikker hånd, da kvalitetskravene for den byg, der dyrkes til bryggeriernes ølproduktion, er høj.

Vælg den rigtige maltbygsort

Det første skridt for den seriøse ØLDYRKER vil altid være at vælge den rette sort – hvis ikke sortsvalget er på plads, er det vanskeligt at opnå den kvalitet, der skal til for at få godkendt sin avl til malt.

Sortsvalgets indflydelse på det endelige resultat kan ikke undervurderes – hvorfor de bedste maltbygdyrkere vælger de bedste sorter. 

Når du er i markedet efter vårbyg udsæd til malt, bør du vælge sorten på baggrund af følgende parametre: 

  • Høj sundhed med høj modstandsdygtighed overfor sygdomme
  • Stor stråstyrke for at sikre højt udbytte og høst uden bøvl
  • God sortering med ensartede kerner og højt proteinindhold
  • Et beviseligt stabilt højt udbytte over tid
  • Officiel godkendelse af malterier og bryggerier for at opnå afsætningssikkerhed
Laureate øl

Hvad afgør afsætningssikkerhed?

Når man vælger at dyrke sin byg til malt, skal man sikre sig, at man får valuta for sin investering. Derfor er det afgørende, at man som ØLDYRKER altid ved, at den valgte sort kan afsættes på markedet. 

Sorter, der er godkendt af de store kendte bryggerier i lande som England og Tyskland og af de danske malterier, vil ofte være sikre investeringer. 

Der stilles store krav til malteriernes og bryggeriernes godkendte sorter. Kernerne skal have en høj ensartethed, og proteinindholdet skal ligge inden for en ganske bestemt margin for at leve op til de stillede krav. 

Sunde sorter højner dyrkningssikkerheden

Når du som ØLDYRKER skal avle succesfuldt år efter år, er det vigtigt at kunne dyrke stabile udbytter fra sorter med den rette resistensprofil. 

Den rigtige sort gør det som ØLDYRKER lettere at dyrke de udbytter, som man ønsker. 

Vårsæd er følsom over for så- og sprøjtetidspunkter, hvilket ofte kan være svært at nå i et lunefuldt dansk forårsvejr.

Den rette sundhedsprofil gør derfor afgrøden mindre følsom overfor bestemte vækstregulerings- eller svampebehandlingsdatoer.

Stabilt udbytte og gode sorteringsegenskaber

Genetikken i sorterne danner grundlaget for udbyttepotentialet. 

Til maltbyg er det afgørende at opnå høje udbytter – hvert år.

Den rette genetik sikrer, at den valgte sort kan gennemgå sortering uden betydelig risiko for fradrag. 

Med en veludviklet maltbyggenetik, der kontinuerligt leverer høje udbytter, bliver det lettere at budgettere sit dækningsbidrag. 

Den rette genetik gør det også muligt at dyrke maltbygkvalitet på lettere jorde.

Vårbyg

Laureate - vårbyg testet og godkendt

Laureate er vores seneste skud i rækken af sunde og udbyttestabile maltbygsorter.

Laureates genetik er enestående og forsøg viser, at Laureate har den bedste sortering af kerner i landsforsøgene 2014-2018 med 89 % >2,8 mm. Det gør den særligt egnet til maltning.

Læs om mere om topsorten til ølbrygning og whiskydestillering – testet og godkendt af Danish Preferred ordningen

Øldyrkerne logo

Vi dyrker øllet sammen

Det kræver særligt dygtige avlere at dyrke kvalitetsmalt år efter år – men som ØLDYRKER i Danmark står du ikke alene.

Hos Syngenta bistår vi vores avlere med support og den rette dyrkningsvejledning under lige præcis dine lokale forhold, så du kan dyrke høje udbytter år efter år. 

Vores udvikling af maltbygsorter

Vi har lang tradition for at udvikle sorter, der i lange årrækker har udgjort topsorterne på de internationale markeder – ØLDYRKERE har derfor gennem tiden trygt kunne vælge vores maltbygsorter. 

Vores udviklingsprogram står bag flere af Europas største vårbygsorter siden starten af halvfemserne; blandt andet NFC Optic fra 1995, Quench fra 2005, Propino fra 2009 og senest Laureate fra 2014.  

At netop vores sorter i flere år har været Europas førende maltbygsorter er ikke tilfældigt – det er resultatet af et grundigt og fremsynet forædlingsprogram. Vi er klar over, at vi hele tiden skal udvikle nye sorter, der er tilpasset klima- og miljøforandringer, kan modstå et øget sygdomspres på afgrøderne samt er udviklet med henblik op et øget produktivitetsniveau så vi kan dyrke mere med mindre. 

Vores vårbygsorter er i gennemsnit otte år undervejs og bliver testet under lokale forhold samt ekstreme vejrforhold. Det sikrer, at vores maltbygsorter er udviklet til at, kunne måle sig udbyttemæssigt med andre afgrøder, samtidig med at afgrødens evne til forarbejdning øges og hele tiden er tilpasset markedets seneste ønsker. 

At udvikle nye sorter

For at sikre kvaliteten i maltbyggen over tid, er det afgørende, at der hele tiden udvikles nye sorter, med ny genetik – Der er ikke en mulighed kun at krydse topsorterne med hinanden, da svampesygdomme over tid tilpasser sig sorternes svagheder.

Vi forsøger at undgå, at sorternes svagheder tages med videre, ved at bryde tidligere mønstre og at skabe diversitet i sorterne, der kommer på markedet.

Når sorter bliver udvikles, starter vi med at lave op imod 1.000 kryds af sorter. Derfra starter et udskilningsforløb, hvor de mest lovende kryds udvælges til videre test i de nationale sortsforsøg.

Lauerate vårbyg korn

Kvalitet og håndteringskrav til maltbyg

Bliv klogere på de 5 egenskaber, der giver dig optimalt afkast

Laureate vårbyg er det rette valg

LAUREATE

LAUREATE er sygdomsresistent topsort godkendt til ølbrygning og whiskydestillering

Billede af Laureate vårbyg

Produkter til vårbyg

Plantebeskyttelse til vårbyg

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte