Dyrkningsvejledning for Laureate vårbyg

Dyrkningsvejledning – sådan gør du

Det er nemt at dyrke Laureate. Men hvis du vil have det mest optimale udbytte i din mark, har vi nogle tips til din dyrkning af Laureate.

SÅNING

Du kan med fordel starte din såning tidligt. Dermed udnytter du det store udbyttepotentiale i at have en lang vækstsæson for afgrøden. 

Hold din sådybde på 3-4 cm. Den bedste sådybde kan give dig et merudbytte på op til 4-5 hkg. pr. hektar.

Anbefalet plantetal i forhold til såtidspunkt

Såtidspunkt

Start marts til midt maj
TidligNormalSen
Planter/m2250300

350

Jo tidligere du sår, jo mindre udsæd har du brug for på dine marker. 

GØDSKNING

Tilførslen af gødning er den vigtigste dyrkningsfaktor, der påvirker udbyttet og proteinindholdet. Det gælder både mængden af tilført kvælstof og tidspunktet for tilførslen.

Vi anbefaler, at der bruges en NPK-gødning, og at hele mængden op til 140 kgN/ha tilføres ved såning; enten placeret ved såning eller lige efter såning. Vurderes udbyttepotentialet stadig at være højt ved begyndende stræknings fase, kan der tilføres 20-40 kgN/ha for at afbalancere proteinniveauet  

Ved sen såning gives én tildeling.

Ved tidlig såning kan det være en mulighed at tilføre ca. 20% ekstra, som tildeles senest i stadie 30 ved begyndende strækning. 

Det er en forudsætning, at du tager hensyn til din enkelte marks jordtype og dyrkningshistorie, når du fastsætter kvælstofbehovet.

Billede af afgrøde med svamp

SYGDOMSBEKÆMPELSE

Laureate er en sund sort med en god sygdomsprofil.

Men vælg en todelt strategi for at sikre en høj maltkvalitet. Eksempelvis en løsning med Proline Expert eller Prosaro.

Afslut med fanebladssprøjtning med et produkt, som har høj kvalitet mod Ramularia. F. eks. Viverda eller Propulse.

Tegning af traktor, der sprøjter en mark

VÆKSTREGULERING

Laureate har fra forædlingens side et stort udbyttepotentiale. Derfor er det vigtigt, at du lægger en klar vækstreguleringsstrategi. Ved høj kvælstofindsats eller ved stor buskning i afgrøden kan der med fordel anvendes 0,25 liter Moddus i stadie 25-30 efterfulgt af en sprøjtning mod aksnedknækning. 

Alternativt kan man vælge en løsning, der tilgodeser både strå- og aksnedknækning: 0,25 liter Moddus M + 0,2 liter Cerone i stadie 34-39 for at styrke strå og aks. Denne løsning ligger på samme tidspunkt som fanebladssprøjtningen.

Læs mere om vækstregulering her

Øldyrkerne logo

Øldyrkerne

Hvad kræver det at dyrke højkvalitetsmaltbyg år efter år

Lauerate vårbyg korn

Kvalitet og håndteringskrav til maltbyg

Bliv klogere på de 5 egenskaber, der giver dig optimalt afkast

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Laureate vårbyg er det rette valg

LAUREATE

LAUREATE er sygdomsresistent topsort godkendt til ølbrygning og whiskydestillering