You are here

SY Rotango

Last updated:
06.10.2020
Afgrøde: 

Majs

Tidlighed: 
Sildig - FAO 200

SY Rotango er en 3-vejs hybrid i det Sildige segment (FAO 200), som har klaret sig særligt godt på varmere lokaliteter. SY Rotango giver et godt udbytte med en høj kvalitet af alle parametre.

• Helsædmajs med højt stivelsesudbytte og høj fordøjelighed 
• God fordøjelighed af cellevægge og højt energiindhold
• Stærk stængel og robust plante der klarer sig godt under varierende forhold
• Relativ kort plante med god sundhed/sygdomsresistens