Danmark

You are here

Vilkår og betingelser for Hybrid Vinterbyg Spiringstest

 1. Gældende for disse vilkår og betingelser er:

 “Syngenta” og “vi/vores” betyder Syngenta Nordics A/S, CVR: DK 20 57 57 78, Strandlodsvej 44, 1. sal 2300 København S. “Spiringstest” betyder en spiringstest indenfor industristandarden, som er udført på et godkendt laboratorium ”laboratoriet”.  ”Landmand” betyder en gård, der har sit professionelle landbrug i Danmark.  “Tilbud” betyder, at Syngenta tilbyder maksimum 2 spiringstest gratis pr. landmand for alle vores hybrid vinterbyg-sorter, der er blevet gemt fra efteråret 2019. Tilbuddet er gældende for landmænd, der registrerer sig ved at udfylde alle oplysninger i formularen inden d. 1. juli 2020. Vi forbeholder os ret til at afvise registreringer, der er modtaget efter denne dato, eller hvor alle felter ikke er udfyldt. Når du tilmelder dig spiretesten accepterer du disse Betingelser.

 1. Hvis din registrering har været korrekt, bekræfter vi dette via e-mail med instrukser om hvordan prøverne skal sendes inden for 2 uger. For at sikre, at resultaterne af spiringstestene er nøjagtige og vil være repræsentative for dit/dine frøpartier, skal du på bedste vis indsamle 1 kg frø til hver prøve. 
   
 2. Alle prøver testes anonymt på laboratoriet, som kun får et unikt referencenummer på prøveposerne.
   
 3. Fristen for modtagelse af prøver i laboratoriet er d. 1. juli 2020. Prøver, der er modtaget efter denne dato, vil ikke blive testet og vil blive destrueret efter gældende regler, da de ikke kan returneres til dig. Vi påtager os intet ansvar for prøver mistet eller beskadiget i posten.
   
 4. Når vi modtager svar på spiretest, sender vi dig en e-mail med resultaterne fra dine spiringstest med links til relateret information som udsædsberegneren og anden information om vores afgrøder for sæsonen 2020. Hvis du er usikker på resultaterne af spiringstestene, anbefaler vi, at du får lavet en ny test hos et testcenter efter eget valg (på egen regning).
   
 5. Du anerkender og er enig i, at de resultaterne du får, når udsæden plantes i marken, kan være anderledes end de resultater, der er angivet i spiringstestene og i udsædsberegneren. Udbyttet, du får fra din udsæd, afhænger af mange faktorer som er uden for vores kontrol, herunder opbevaringsbetingelser, levedygtighed, udsædsmængde, jordtype, vejr og agronomiske input. Du accepterer, at du er ansvarlig for at udøve din professionelle vurdering ved at beslutte, om du skal stole på resultaterne af spiringstestene og/eller følge udregningen, der er opnået fra udsædsberegneren.
   
 6. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

a. Vi yder ingen garantier eller påtager os ansvar med hensyn til udsæden, spiringstest eller resultaterne deraf, din brug af spiringtestens resultat eller resultatet af dit udsæd i marken. b. Ethvert krav angående kvaliteten eller andre aspekter af dit udsæd skal sendes til sælgeren. c. Syngenta og vores respektive samarbejdspartnere er ikke ansvarlige (uanset om de har en kontrakt, uagtsomhed, erstatning eller på anden måde) for tab eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med: udsæden, spiringstestene eller resultater derfra, eller hvordan du bruger resultaterne og udsæden. Denne begrænsning af ansvaret gælder for alle tab og skader af enhver art, uanset om de er direkte eller indirekte, herunder og uden begrænsning af tab eller skade på afgrøder, tab af indtægter eller overskud, selvom vi vidste eller skulle have vidst, at der var muligheden for et sådant tab. d. Ved brug af udsædsberegneren henviser vi til vilkår og betingelser herfor.

7. ​ Du anerkender og accepterer, at vi ikke kunne stille Tilbuddet til rådighed for dig gratis, hvis ansvaret ikke var beskrevet som ovenfor.

8. Dette tilbud er gældende under dansk lovgivning og de danske domstole har eksklusiv jurisdiktion over enhver uenighed. 

9. Kontaktoplysninger: Hvis du har spørgsmål til tilbuddet, bedes du kontakte Portfolio Manager, Torben Sørensen på +45 20 15 66 04 eller e-mail: [email protected]

Hvis du har spørgsmål til dine personlige data, eller du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder som registreret, bedes du kontakte [email protected]; Syngenta Nordics A/S, CVR: DK 20 57 57 78, Strandlodsvej 44, 1. sal 2300 København S.

Data beskyttelse 

Syngenta Nordics A/S er dataansvarlig og bruger udelukkende dine personlige data til at administrere og gennemføre tilbuddet og efter gennemførsel af tilbuddet, anonymiserer vi data. Al brug af dine personlige data sker i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning og vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på https://www.syngenta.dk/erklaering-om-brug-af-personoplysninger. Når du tilmelder dig tilbuddet, gemmes de data, du sender, i en online database, der kontrolleres af www.google.com (et tredjepartsfirma, der behandler dine personlige data på vores vegne), før de downloades af Syngenta. Deres fortrolighedserklæring er tilgængelig her https://policies.google.com/privacy?hl=da. Testcentrene modtager ikke personlige data, kun Syngentas unikke reference-ID for hver prøve.