You are here

Udsæd

At udsæden er grundforudsætningen for en god afgrøde er en sandhed, vi alle kender. Vore dages kontraktafgrøder af forskellige specialkvaliteter har øget kravene til udsæden yderligere. Den skal give en ensartet og veletableret afgrøde, der er frisk, stabil og med ensartet kvalitet under de vekslende forhold fra år til år. Det er dette, der er vores udfordring!

Vi har forædlet sukkerroer i Landskrona i mere end 100 år. Til det danske marked tilbyder vi desuden majs-, raps- og kornsorter, forædlet af Syngenta.

Anders Rahbek - Hyvido 2016

#Rødderne

Følg #RØDDERNE rundt i Danmark

Syngentas to ”rødder” – Mogens og Henrik – er på tur rundt hos danske landmænd