You are here

Topik

Effektivt stop for græsukrudt

De grove græsser som rajgræs og rævehale er et stigende problem i mange vintersædsmarker. Det er vigtigt at have en effektiv strategi for bekæmpelse af disse græsser allerede fra efteråret, da ”småt ukrudt kræver mindre doseringer”. Her er Boxer og Topik grundstenene den rette strategi.

En god bekæmpelse i efteråret sikrer, at græsserne ikke når at blive store og derved stjæle udbytte allerede fra det tidlige forår. En grundbehandling med Boxer efterfulgt af Topik i efteråret er endvidere sund fornuft, da midlerne har forskellige virkemekanismer på græsserne i forhold til ALS-hæmmerne - herved minimeres risikoen for resistensopbyggelse.

Fordele ved Topik

● Topik er et særdeles effektivt bladmiddel og bekæmper rajgræs, rævehale, alm. rapgræs  og vindaks, der fremspirer om efteråret.
● Oplagt som opfølgning til Boxer 2-4 uger senere
● Stærk løsning i resistens strategi, der sikrer frit valg af SU middel forår til evt. opfølgning
● Topik virker uanset temperaturen, så længe der er vækst
● Dosis: 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha olie
● Blandbar med Karate WG og flydende mangan

Jeg har været utrolig glad for at anvende Topik i efteråret i min vinterhvede rettet mod rajgræs. Effekten er helt i top, og jeg har i flere år anvendt denne løsning - det er nemmere at bekæmpe rajgræs, mens planterne er små.

Thyge Møller - Frydsbrønd, Nykøbing, Nykøbing Mors

Anbefalinger

Problem Løsning Tidspunkt
Enårig og vindaks

1-1,5 l Boxer

st. 10-12
Rajgræs og rævehale

2 l Boxer 

0,2 l Topik (+olie)

st. 10-11

2-4 uger senere

Alm. rapsgræs

1,5-2 l Boxer 

0,2 l Topik (+olie)

st. 10-11

2-4 uger senere

Væselhale

2-3 l Boxer 

Evt. Atlantis*

st. 10

2 uger senere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reg. varemærke Bayer CropScience

1-3l Boxer + DFF

0,2 l Topik

Jeg anvender Topik om efteråret mod rajgræs og for at forebygge resistens hos græsserne.

Steen Bo Jacobsen