You are here

Sygdomme

Drivhus med sukkerroer
På Syngenta i Landskrona arbejder vi med resistens imod de mest almindelige sukkerroe sygdomme, som angriber rod og blade under roens forskellige udviklingsstadier fra fremspiring til modning og lagring. Modstandsdygtigt materiale udvælges i drivhus- og markforsøg.

Klimaet er en vigtig faktor vedrørende forekomsten af forskellige sygdomme. En anden viktig faktor, som har afgørende betydning for sygdomsbilledet, er valget af sædskifte.

Derfor er det af stor betydning at du som sukkerroeavler kan identificere eventuelle angreb tidligt og få råd og information om, hvordan de kan undgås i fremtiden. Ud fra jordprøver kan mistanker om sygdomme i jorden afsløres. På det grundlag kan man vælge de bedste sorter til sin dyrkning.

Der er flere faktorer, som påvirker sukkerroers lagringskvalitet. Det vigtigste er, at roerne er sunde og ubeskadigede når de høstes. Sygdoms tolerante sorter kombineret med forsigtig håndtering under høst og lagring påvirker lagringskvaliteten positivt. De sygdomme som mest kan påvirke lagringen er Fusarium, Rhizoctonia og Aphanomyces. Mer information om deres indflydelse ved lagring findes under de respektive sygdomme.

På de følgende sider beskriver vi de almindeligste sukkerroesygdomme. Til hjælp har du en enkel ”nøgle” som beskriver symptomerne. Mere information og råd kan fås ved at klikke på hver enkelt ”sygdom”.