You are here

SY Rotango er en 3-vejs hybrid i det middeltidlige segment (FAO 200) som har klaret sig godt især på de varmere lokaliteter. SY Rotango giver et godt udbytte med en høj kvalitet af alle parametre.

  • Helsædmajs med højt stivelsesudbytte og høj fordøjelighed 
  • God fordøjelighed af cellevægge og højt energiindhold.
  • Stærk stængel og robust plante der klarer sig godt under varierende forhold
  • Relativ kort plante med god sundhed/sygdomsresistens. 

SY Rotango forhandles af Brdr. Ewers og Hornsyld Købmandsgård

Download SY Rotango produktblad

7 forsøg Rotango 2016 Rotango (varm) Rotango (kold) Blanding
Udbytte NEL 20 Fht 100 102 97 100
Stivelsesudbytte 102 102 103 100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha 143 154 130 144
Tørstof % 32,9 34,9 30,1 33,8
FK NDF 56,3 55,7 57,1 56,3
Energiindhold, NEL 6,0 6,0 6,0 6,0

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd 2016 

SY Karthoun

SY Karthoun

En tidlig sort til både varme og kølige lokaliteter

SY Nordicstar

En tidlig sort med højt udbyttepotentiale, højt stivelsesudbytte og god...

SY Milkytop

Giver mere mælk! Højeste udbyttepotentiale og optimal foderværdi