You are here

Share page with AddThis

SY Nordicstar - majssort med højt stivelsesudbytte

SY Nordicstar er en single-cross hybrid i det tidlige segment (FAO 190). 

SY Nordicstar er en tidlig og sund sort med et meget højt energiudbytte af god kvalitet. Der er en rigtig god fordeling mellem cellevægge og stivelsesindhold grundet sortens høje kolbeandel.

Særligt i de lunere egne viser SY Nordicstar sit høje udbyttepotentiale og sin høje sundhed. SY Nordicstar har en hurtig etablering samt tidlig indlejring af stivelse.

• Sund sort med stærk stængel og relativ lav kolbehøjde, som sikrer produktion hele sæsonen (Stay Green). 
• Meget høje stivelsesudbytter og højt tørstofindhold
• Hurtig etablering og tidlig indlejring af stivelse 
• Fin balance mellem stivelse- og energiudbytte
• Passer ind på alle kvægbrugstyper.

SY Nordicstar forhandles af:

Danish AgroVestjyllands AndelHedegaard og resten af DLA Group

SY Nordicstar, 2013-2017, 30 forsøg

 SY Nordicstar (varmt)SY Nordicstar (koldt)Sortsblanding
Udbytte NEL 20 Fht99,3100,498,1100
Stivelsesudbytte108,5100,3100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha140,8123,4132,9
Tørstof %35,431,331,4
FK NDF55,957,457,7
Energiindhold, NEL5,975,905,96
Antal forsøg171330

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2013 - 2017) 

Danmarkskort med graduering fra koldt til varmt

SY Milkytop

Sorten, der giver topudbytte år efter år

SY Skandik majssort logo

SY Skandik

Ny højtydende sort til helsæd

SY Karthoun

SY Karthoun

Dyrkningssikker sort med højt tørstofudbytte

SY Rotango

SY Rotango

Høj kvalitet på alle parametre - særligt på varmere lokaliteter