You are here

Share page with AddThis

SY Milkytop - majssort med topudbytte

SY Milkytop er en 3-vejs hybrid i det middeltidlige segment (FAO 200-210). SY Milkytop har et særdeles højt udbyttepotentiale med en super kvalitet og god balance mellem stivelse, energi og fordøjelige cellevægge.

Sorten giver topudbytte uanset dyrkningsår og er med til at sikre dig maksimal dyrkningssikkerhed på bedriften. Samtidig er kvaliteten helt i top med et højt stivelsesindhold og en høj andel af fordøjelige cellevægge. Netop denne gode balance gør sorten særdeles velegnet på alle kvægbrugstyper.

• Hurtig vækst om foråret / stress tolerance
• Højeste  energi- og stivelses-udbytter
• Stærk kombination af fordøjelige cellevægge og stivelse
• Velegnet til fodring med store rationer majsensilage
• Velegnet på alle jordtyper (kulde- og tørke tolerant)

SY Milkytop forhandles af DLG

SY Milkytop, 2013-2017, 32 forsøg

 SY MilkytopSY Milkytop (lunt)SY Milkytop (koldt)Blanding
Udbytte NEL 20 Fht104,0104,2104100
Stivelsesudbytte106,5105,1107100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha139,2145,9127,8133,6
Tørstof %30,031,528,031,9
FK NDF58,157,758,958
Energiindhold, NEL6,006,025,985,97
Antal forsøg32181432

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2013 - 2017) 

Danmarkskort med graduering fra koldt til varmt

SY Nordicstar

Middeltidlig sort med et højt stivelsesudbytte og udbyttepotentiale

SY Skandik majssort logo

SY Skandik - NYHED

Ny højtydende sort til helsæd

SY Rotango

SY Rotango

Høj kvalitet på alle parametre - særligt på varmere lokaliteter

SY Karthoun

SY Karthoun

Dyrkningssikker sort med højt tørstofudbytte

Ny majs sort fra Syngenta, der hedder Sy Actual

SY Actual - NYHED

Ny lovende sort fra Syngenta på markedet i 2019