You are here

SY Milkytop er en 3-vejs hybrid i det middeltidlige segment (FAO 200-210). SY Milkytop har et særdeles højt udbyttepotentiale med en super kvalitet og god balance mellem stivelse, energi og fordøjelige cellevægge.

  • Hurtig vækst om foråret / stress tolerance
  • Højeste  energi- og stivelses-udbytter
  • Stærk kombination af fordøjelige cellevægge og stivelse
  • Velegnet til fodring med store rationer majsensilage
  • Velegnet på alle jordtyper (kulde- og tørke tolerant)

Milkytop forhandles af DLG

Download SY Milkytop produktblad

  SY Milkytop SY Milkytop (varm) SY Milkytop (kold) Blanding
Udbytte NEL 20 Fht 105 105 104 100
Stivelsesudbytte 108 107 109 100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha 141 145 134 135
Tørstof % 30,6 32,1 29,2 32,3
FK NDF 58,6 58,6 59,4 58,2
Energiindhold, NEL 6,1 6,1 6,1 6,0
Antal forsøg 25 14 11 25

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2013 - 2016) 

SY Karthoun

SY Karthoun

En tidlig sort til både varme og kølige lokaliteter

SY Rotango

SY Rotango

Høj kvalitet på alle parametre - særligt på varmere lokaliteter

SY Nordicstar

En tidlig sort med højt udbyttepotentiale, højt stivelsesudbytte og god...