You are here

Share page with AddThis
SY Actual majs sort logobanner

SY Actual - ny lovende majssort på vej

SY Actual er en ny sort som Syngenta sælger fra 2019. Det er en særdeles lovende sort med meget højt udbyttepotentiale og en rigtig god kombination af energi- og stivelsesudbytte kombineret med høj fordøjelighed.

I forsøgene i 2016 og 2017 fra både Værdiafprøvningen og fra Landsforsøgene, har SY Actual klaret sig særdeles godt og ligger blandt de bedste sorter

SY Actual er en tidlig sort (FAO 190), med stærk stængel, middel plantehøjde og med lav kolbesætning. Sorten tilhører gruppen af Stay Green sorter, som udmærker sig ved høj plantesundhed og høj produktion

• SY Actual er en tidlig single cross hybrid, med meget højt udbytte og særdeles god ensilagekvalitet
• God balance mellem det høje energi- og stivelsesindhold i planten og en meget høj cellefordøjelighed
• Kan dyrkes i hele landet og har udmærker sig ved meget høje udbytter også på køligere lokaliteter
• Stay green type med stærk stængel, middel plantehøjde og en lav kolbesætning.
• God sygdomsresistens

SY Actual kommer til salg i 2019

SY Actual, 2017, 7 forsøg, FUT

 SY ActualSY Actual (lunt)SY Actual (koldt)Blanding
Udbytte NEL 20 Fht103103104100
Stivelsesudbytte104105102100
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha133,4146,8115,5129,4
Tørstof %29,631,127,430,4
FK NDF56,956,15857
Energiindhold, NEL5,865,95,785,83
Antal forsøg7437

Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2017) 

Danmarkskort med graduering fra koldt til varmt
SY Karthoun

SY Karthoun

Dyrkningssikker sort med højt tørstofudbytte

SY Milkytop

Sorten, der giver topudbytte år efter år

SY Nordicstar

Middeltidlig sort med et højt stivelsesudbytte og udbyttepotentiale

SY Skandik majssort logo

SY Skandik - NYHED

Ny højtydende sort til helsæd

SY Rotango

SY Rotango

Høj kvalitet på alle parametre - særligt på varmere lokaliteter