You are here

Sukkerroefrø - Syngenta Danmark

Syngenta Seeds i Landskrona i Sydsverige er Syngentas globale centrum for sukkerroeforædling og forskning. Med vores specialviden om sukkerroen og sukkerroefrøet er det os en glæde at informere om vores virksomhed på de følgende sider.

Vi fortæller om det arbejde, der ligger bag sukkerroefrøet. Det er en lang proces, inden forædlingen fører til en ny, endnu bedre sort. Når sorten er blevet godkendt til dyrkning, skal frøet være disponibelt. Også frøavl kræver omhyggelig planlægning og tager sin tid, hvorfor frømængden for nye sorter plejer at være begrænset det første år. 

Vores plantepatologer, der arbejder med sukkerroesygdomme, der findes rundt om i verden, har sammensat en sygdomsnøgle for de skandinaviske forhold. Den omfatter sygdomme, der kan optræde fra fremspiring til opbevaring. Ved hjælp af de symptomer, der viser sig på bladene eller på roden, kan sygdommen identificeres. Sygdommene findes også opført i alfabetisk orden.