You are here

Sorter

Frøkvalitet og fremspiring er af afgørende betydning for roeavleren.

Gode etablerings- og fremspiringsegenskaber er grundlæggende forudsætninger for et højt sukkerudbytte. Syngentas høje ambition og vore kundskaber indenfor frøkvalitet viser sig år efter år i sortsforsøgene, hvor vore sorter altid har den bedste fremspiring.

Nye sorter udvikles kontinuerligt og med stadigt stigende krav til udbyttepotentiale og resistens mod skadevoldere. Som en konsekvens af et omhyggeligt forædlingsarbejde og en stor satsning på forskning og udvikling frembringer Syngentas forædlere til stadighed nye og endnu bedre sorter. Ved forædlingens begyndelse koncentrerede man sig om at øge rodudbyttet og sukkerprocenten. I dag må der tages hensyn til et stort antal karakterer, som hele tiden øges i antal.