Serrate | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Serrate er et effektivt ukrudtsmiddel til forårsanvendelse i hvede, rug og triticale

● Serrate er et stærkt middel mod flyvehavre 
● Serrate bekæmper et bredt udvalg af græsser og bredbladede arter 
● Mindre risiko for resistensudvikling pga. forskellige virkemekanismer 

Serrate  indeholder de to aktivstoffer clodinafop-propargyl og pyroxsulam, som har forskellig virkemekanisme. Clodinafop-propargyl er effektivt overfor græsukrudt. Pyroxsulam er effektivt overfor både græsukrudt og bredbladet ukrudt. Begge aktivstoffer har systemisk virkning. 

Læs mere om produktets specifikationer på produktsiden for Serrate her.

Rævehale

Effekt på græsukrudt

 Serrate 120 g Serrate 120 g + 0,3 l. Cossack OD
Flyvehavre●●●●●●●●●●
Rajgræs●●●●●●●●●
Rævehale●●●●●●●●●
Vindaks●●●●●●●●●●
Enårig rapgræs●●●●●●●
Alm. rapgræs●●●●●●●●●●
Gold hejre●●●●●●

●●●●● 95-100%, ●●●● 85-94%, ●●● 70-84%, ●● 50-69%

Kilde: Syngenta forsøg og Planteværn Online

Effekt på bredbladet ukrudt

 Serrate 120 g Serrate 120 g + 0,5 l. Zypar
Burresnerre●●●●●●●●
Fuglegræs●●●●●●●●●●
Ærenpris●●●●●●
Kamille●●●●●●
Hyrdetaske●●●●●●●●●●
Kornblomst●●●●●●●

●●●●● 95-100%, ●●●● 85-94%, ●●● 70-84%, ●● 50-69%

Kilde: Syngenta forsøg og Planteværn Online

Burresnerre

Ukrudtsmester 2015: Jeg er godt tilfreds med virkningen

Ukrudtsmester 2015, Jens Carstensen, Djursland

Jens Carstensen

Væksten er startet i vintersæd; det er tid for bekæmpelse af græsukrudt.
I kraftige hvedemarker kan Serrate blandes med 0,2-0,3 l/ha  Moddus Start i stadie 25-29 for en tidlig vækstregulerende effekt.

Anbefaling

• Må anvendes i hvede, rug og triticale i st. 23-32

Ved bred bestand af græs- og bredbladet ukrudt ved vækststart:
• Serrate 120 g/ha + PG 26N eller anden vegetabilsk olie

Ved stor bestand af græsukrudt og ved sen bekæmpelse:
• Serrate 120 g/ha + 0,3 Atlantis OD / 0,3 Cossack OD + Mero

Ved meget bredbladet ukrudt:
• Serrate kan blandes med fx Ally, Express Gold, Nuance eller DFF
• Alternativt kan bredbladet ukrudt bekæmpes ved første svampesprøjtning

Sammen med vækstregulering:
• Serrate kan i hvede blandes med Moddus Start eller CCC, men kun på planter i god vækst, uden stress - og senest i st. 29.

Vækstregulering med Moddus Start

Moddus Start

I kraftige hvedemarker kan Serrate blandes med Moddus Start.