You are here

Rhizomania

BNYVV Beet necrotic yellow vein virus

Rhizomania, forårsaget af Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV). Virusset spredes med Polymyxa betae, der findes i jorden, og kan ligge beskyttet i hvilesporer fra Polymyxa i mindst 15 år. Et varmt og fugtigt klima fremmer udviklingen af sygdommen. Virusset spredes til nye dyrkningsområder med inficeret jord. Spredning kan også ske med kontamineret vandingsvand. Sædvanligvis optræder rhizomania først pletvist i en mark. Planterne bliver indskrumpede og bladtoppen gulfarvet. Rødderne får et ”skægget” udseende, der skyldes, at der dannes en mængde smårødder. Nogle gange opdages et angreb af rhizomania først ved levering af roerne, hvor rodhøsten er blevet lille, sukkerindholdet ekstremt lavt og natriumværdierne forhøjede.

Symptomerne ”skæggede” rødder kan forveksles med nematodeangreb og de gulfarvede bladtoppe med næringsmangel. For med sikkerhed at afgøre, om der er rhizomania i en mark, skal der udføres laboratorieanalyser enten på jordprøver eller på roerødder.

Angrebet roe med mange smårødder.

Rhizomania-inficeret roe
med skægget rod.

Resistent, sund roe og modtagelig roe, der er helt indskrumpet.

Roer, der har vokset på samme rhizomania
-smittede mark. Resistent roe til venstre
og modtagelig til højre.

Sukkerroemark med tydelige gule pletter.

Gule pletter i marken, forårsaget af roer,
smittet med rhizomania.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?


  • Tag en jordprøve, og analyser den for forekomst af rhizomania. .
  • Undgå, at jord, der er smittet med rhizomania, kommer ind på marken, for eksempel via jord, der sidder tilbage på landbrugsredskaber.
  • Dyrk sorter med resistens mod rhizomania.