You are here

Rhizoctonia

Rhizoctonia solani

Rhizoctonia kan forårsage rodbrand såvel som alvorlig råd i store rødder. Typiske symptomer er en kulsort overflade på roen, hvor de indre dele udviser brun råd. Infektionen forekommer ofte pletvist og kan resultere i nedvisnet bladtop. Ofte inficeres også kronen, og planten dør helt. Hvis inficerede rødder lægges i kule, fortsætter råddet med at udvikle sig, og også sunde roer kan angribes.

Betydning ved opbevaring


I et opbevaringsforsøg med tilført infektion af Rhizoctonia var saccharosetabet ved en 7-ugers opbevaring 20 % ved 8 oC og 60 % ved 20 oC. I sunde roer, der blev opbevaret på samme måde, forekom intet tab ved 8 °C, men ca. 10 % ved 20 °C. Rhizoctonia rodråd kan give op til 50 % høsttab ved angreb i marken og kan desuden give yderligere betydelige tab under opbevaringen.

Lille roeplante med angrebet rod

Rodbrand, forårsaget af
Rhizoctonia solani.

Døde og angrebne roer i mark.

Rhizoctonia solani
optræder pletvist

Rod med tydeligt angreb.

Angreb af Rhizoctonia solani.

Gennemskåret rod med tydeligt angreb.

Gennemskåret roerod,
angrebet af Rhizoctonia solani.

 

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?


Sørge for god dræning af marken og undgå uhensigtsmæssig jordstruktur og pakning. Alt, hvad der fremmer en god fremspiring, reducerer risikoen for infektion.
Benyt fungicidbejdsede frø. Det giver en vis grad af beskyttelse under fremspiringen og de følende uger.
Hold et godt sædskifte på mindst 4 år, da svampen overlever i jorden. Undgå majs og sojabønner i afgrødeskiftet.
Undgå vanding, hvis der er risk for infektion.
Vælg sorter med højt resistensniveau.