You are here

Raps_dyrkning_tab

Optimal dyrkning af vinterraps

Med vores Safe Harvest vinterraps sorter har du lige fra begyndelsen et rigtig godt afsæt for at opnå en god høst. Det kan du imidlertid optimere yderligere, når du tager hensyn til sorternes særlige egenskaber og de muligheder, de giver dig.

Vores Safe Harvest sorter er kendetegnet ved at være korte og langsomt voksende typer, der ikke kræver vækstregulering for at levere høje udbytter. Samtidig er de generelt meget robuste, og du har derfor mindre behov for planteværn, end hvis du dyrker andre sorter. 

Safe Harvest sorterne er også hårde i skulperne. Dermed er skulpeopspring som udgangspunkt ikke en udfordring, du skal tage hensyn til, og du opnår højere udbytte per hektar i forhold til sorter med skulpeopspringsrisiko.

For eksempel er SY Iowa kendetegnet ved god dækevne, så den effektivt forhindrer vækst af ukrudt i afgrøden. Og sortens tidlige blomstring gør samtidig, at du mindsker risikoen betragteligt for, at der kommer glimmerbøsser. Derudover er Safe Harvest sorterne ikke så modtagelige for skulpesvamp som andre sorter. 

Vidste du?

SY Iowa har skulpeopspringsresistens. Så er du sikker på, at du fra starten har optimale betingelser for flot vækst, der giver høje udbytter.

Du har med Safe Harvest sorterne også stor fleksibilitet i forhold til høsttidspunkt. Dermed kan du nemmere tilrettelægge dit arbejde og udnytte ressourcerne optimalt i det travle efterår. 

Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du altid rådfører dig med din lokale Syngenta-konsulent om tilrettelæggelse af dyrkningen, herunder gødskningsstrategi, vækstregulering mv. 

På den måde kan vi sammen optimere væksten i løbet af sæsonen under hensyntagen til de specifikke forhold på din mark, så du opnår det højest mulige udbytte, når det bliver høsttid.