Raps - Safe Harvest vinterraps | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Raps - Safe Harvest vinterraps

Syngentas målrettede planteforædling af vinterraps har medført markant forbedrede dyrkningsegenskaber. Det sikrer dig som vinterrapsdyrker en lang række dyrkningsfordele. Kompakte sorter kombineret med god stængelstyrke sikrer, at afgrøden ikke udvintrer eller går i leje. Samtidig er afgrøden nem og hurtig at høste.

Derfor kalder vi vores vinterrapssorter for Safe Harvest – vores sorter i år er SY AlibabaSY Iowa og Schiller samt de to nyheder SY Florian og George (information on de to nye sorter er på vej)

SY Iowa og Schiller er selekteret ud fra Syngentas seneste generation af nye vinterrapssorter. Begge sorter har skulpeopspringsresistens.

Syngenta har i flere år været markedsleder blandt de kålbrokresistente sorter. Dette skyldes den særdeles effektive resistens på markniveau, som sikrer fortsat resistens på inficerede marker.

Safe Harvest er en fællesbetegnelse for Syngentas vinterrapssorter, der aldrig skuffer – uanset de forskellige vækstsæsoner, vi oplever hvert år i Danmark:

• Det bedste nettoresultat
• Kort stængelhøjde med lille tendens til lejesæd
• God vinterfasthed
• God sygdomsresistens

I skemaet herunder kan du få et overblik over kendetegn og fordele ved vores Safe Harvest sorter.

Vintersæds folder med både Hyvido hybrid vinterbyg, vinterraps og vinterhvede

Dyrkningsvejledning

Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

 

SAFE HARVESTKENDETEGNFORDELE OG UDBYTTE 
STÆRKE HYBRIDERStor vitalitet og god rodudvikling allerede fra efteråretStabilitet og sikkerhed i marken under varierende klimaforhold
LAV AFGRØDELav afgrødehøjde ved både blomstring og høstLave planter giver mindre køreskade og en nemmere høst
STÆNGELSTYRKERobuste stængler uden tendens til lejesædMindre spild af rapsfrø og langt større høstkapacitet
GOD SYGDOMSRESISTENSGod resistens mod phoma og bladsygeAfgrøderne producerer helt frem til høst
GOD VINTERFASTHEDTestet for vinterfasthed under danske forholdBlandt markedets bedste vinterfasthed
STABILE UDBYTTERSorter fra Syngenta leverer stabile resultater hvert årStabil og sikker høst med god økonomi

Safe Harvest sorterne

Safe Harvest logo

George - NYHED

Produktinformation på vej

Safe Harvest logo

SY Florian - NYHED

Produktinformation på vej

Safe Harvest logo

Schiller

God sygdomstolerance og højt olieindhold

Safe Harvest logo

SY Iowa

Ny robust sort med højt olieindhold

Safe Harvest logo

SY Alibaba

Bedste i klassen mod kålbrok

Henrik Ryberg tager os med ud i rapsen - vi besøger Frans Tange i Otterup og hører hvordan han holder sin raps fri for sygdomme. 

Youtube logo

Se flere videoer

På vores YouTube kanal kan de følge #RØDDERNE og se flere videoer om raps

Med #RØDDERNE i vinterrapsmarkerne

Mogens fra #RØDDERNE er på besøg i forsøgsmarkerne ved Hevring på Djursland. Mogens har taget telefonen med og filmer og fortæller om svampe- og skadedyrsbekæmpelse i vinterraps.

Se video her og husk at like os på Facebook, så du kan følge med os ud i marken og få de nyeste tips og råd.