You are here

Share page with AddThis

Raps - Safe Harvest vinterraps

Syngentas målrettet planteforædling af vinterraps har medført markant forbedrede dyrkningsegenskaber. Det sikrer dig som vinterrapsdyrker en lang række dyrkningsfordele. Kompakte sorter kombineret med god stængelstyrke sikrer, at afgrøden ikke udvintrer eller går i leje og samtidig er afgrøden nem og hurtig at høste. Derfor kalder vi vores vinterrapssorter for Safe Harvest - vores sorter i år er SY Carlo, SY Charme samt de to nyheder SY Alibaba og SY Alhambra.

Safe Harvest er fællesbetegnelse for Syngentas vinterrapssorter, som aldrig skuffer – uanset de forskellige vækstsæsoner, vi oplever hvert år i Danmark. 

• Det bedste nettoresultat
• Kort stængelhøjde med lille tendens til lejesæd
• God vinterfasthed
• God sygdomsresistens

Skemaet herunder giver et overblik over kendetegn og fordele ved Syngentas Safe Harvest sorter

 

SAFE HARVESTKENDETEGNFORDELE OG UDBYTTE 
STÆRKE HYBRIDERStor vitalitet og god rodudvikling allerede fra efteråretStabilitet og sikkerhed i marken under varierende klimaforhold
LAV AFGRØDELav afgrødehøjde ved både blomstring og høstLave planter giver mindre køreskade og en nemmere høst
STÆNGELSTYRKERobuste stængler uden tendens til lejesædMindre spild af rapsfrø og langt større høstkapacitet
GOD SYGDOMSRESISTENSGod resistens mod phoma og bladsygeAfgrøderne producerer helt frem til høst
GOD VINTERFASTHEDTestet for vinterfasthed under danske forholdBlandt markedets bedste vinterfasthed
STABILE UDBYTTERSorter fra Syngenta leverer stabile resultater hvert årStabil og sikker høst med god økonomi

Safe Harvest sorterne

Safe Harvest logo

SY Alibaba - NYHED

Ny forbedret SY Alister

Safe Harvest logo

SY Alhambra - NYHED

Velegnet til sen såning

Safe Harvest logo

SY Charme

Stabilt højt udbytte

Safe Harvest logo

SY Carlo

Det sikre valg - år efter år.

Driftslederen på Dongsgaarden APS, Kim Kristensen, fortæller om hans erfaringer med Syngentas vinterrapssort SY Carlo.

Henrik Ryberg tager os med ud i rapsen - vi besøger Frans Tange i Otterup og hører hvordan han holder sin raps fri for sygdomme. 

Youtube logo

Se flere videoer

På vores YouTube kanal kan de følge #RØDDERNE og se flere videoer om raps

Med #RØDDERNE i vinterrapsmarkerne

Mogens fra #RØDDERNE er på besøg i forsøgsmarkerne ved Hevring på Djursland - her er der blandt andet sået SY Carlo. Mogens har taget telefonen med og filmer og fortæller om svampe- og skadedyrsbekæmpelse i vinterraps.

Se video her og husk at like os på Facebook, så du kan følge med os ud i marken og få de nyeste tips og råd.