You are here

Ramularia

Ramularia beticola

Ramularia beticola er en bladpletsvamp, der først og fremmest forekommer i det nordlige Europa. Svampen trives i et køligt klima og har et temperaturoptimum omkring 17 °C. Regn og fugt fremmer angreb, og derfor er vanding med til at fremme infektionen. Ramularia kan angribe sukkerroerne om sommeren, og symptomerne viser sig i august-oktober. Bladpletterne er brune og uregelmæssige med en diameter på ca. 4-12 mm. Pletterne fremtræder først på ældre blade, men kan ved svære angreb dække hele bladhanget. Roeplanten bruger sukker, når den danner nye blade til erstatning for de gamle angrebne, og jo tidligere infektionen starter, desto mere påvirkes afkastet.

Roeblad med pletter.

Typiske Ramularia-pletter
fra det mest almindelige isolat.

Roeblad med pletter.

Pletter forårsaget af det nye Ramularia isolat.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?


  • Hold et godt sædskifte på mindst 4 år, da svampen overlever på inficerede planterester i jorden.
  • Bekæmp med et bladfungicid ved tidlige, kraftige angreb.
  • Vælg sorter med højt resistensniveau.