You are here

Share page with AddThis

Vækstregulering

Bonzi

Vækstregulering

Active

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Moddus M

Vækstregulering

Active

Moddus® M er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs

Moddus Start

Vækstregulering

Active

Må kun anvendes til vækstregulering af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.