You are here

Share page with AddThis

Produktsøgning

Adimax

Ukrudtsmiddel

Active

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede

Boxer

Ukrudtsmiddel

Active

Boxer indeholder Prosulfocarb til bekæmpelse af græsser og tokimbladet ukrudt i vintersæd, kartofler og frøgræs

Callisto

Ukrudtsmiddel

Active

Callisto indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Meristo

Ukrudtsmiddel

Active

Meristo indeholder Mesotrion som anvendes til bekæmpelse af ukrudt i majs

Serrate

Ukrudtsmiddel

Active

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale

Topik

Ukrudtsmiddel

Active

Topik indeholder Clodinafop-propargyl som bekæmper græsukrudt i vår- og vinterhvede, triticale og rug