You are here

Bonzi

Last updated:
07.10.2021

Vækstregulering

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
nr. 1-164
Pakkestørrelse: 
1 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
Triazole
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Bonzi er et systemisk middel til vækstregulering af potteplanter. Bonzi optages i planten gennem stængel og blade samt rødder. Midlet reducerer internodielængden og plantehøjden, samt nedsætter planternes naturlige topskudsdominans. Man kan derfor forvente kraftigere forgrening, således at potteplanterne fremstår mere kompakte og robuste med mere mørkegrønne blade. Afhængig af behandlingstidspunktet og planteart påvirkes planternes vegetative vækst, så større knopsætning kan forventes.
Midlet er forenelig med biologisk bekæmpelse med Guldøjelarver: Chrysoperla carnea, Løbebiller: Poecilus cupreus, Snyltehveps: Trichogramma carcoeciae, Rovmideprotonymfer: Typhlodromus pyri. Forenelighed med anvendelsen af de øvrige nyttedyr er ukendt.

Må kun anvendes til vækstregulering og til forøgelse af blomster på potteplanter i væksthuse.

Sprøjteteknik

Bonzi må kun anvendes ved automatisk udvanding eller automatisk udsprøjtning. Ved automatisk forstås, at der ikke må anvendes håndholdt sprøjteudstyr.
Udsprøjtning: Anvend 200 ml sprøjtevæske/m2 eller tilstrækkelig væskemængde til fuld dækning af planterne, hvilket vil sige til begyndende afdrypning.
Udvanding: Anvend 50 ml/potte (10 cm). Ved andre pottestørrelser bør mængden reguleres i forhold hertil.
Fyld tanken halvt med vand og tilsæt den angivne mængde Bonzi. Omrør mens tanken fyldes helt. Ofte eller konstant omrøring af tankvæsken anbefales. Rengør tanken grundigt efter brug.

Vandmængde

2000 l/ha

Regnfasthed

Ikke aktuel

  • 82 12 12 12